"Jednocześnie rada wyznaczyła wiceprezesa spółki, Wojciecha Strusińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa do dnia 13 czerwca 2017 r., a także delegowała Wojciecha Włodarczyka, przewodniczącego rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności zarządu jako pełniącego funkcję prezesa w okresie od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza oraz zarząd podejmą działania koncentrujące się na rozwoju najbardziej rentownych obszarów działalności spółki i maksymalizacji cash flow, podano także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.