Małopolska słynie z bardzo aktywnej społeczności start-upowej, która wdraża na rynki światowe innowacyjne pomysły biznesowe. To właśnie w oparciu o drzemiący w lokalnych biznesach potencjał województwo tworzy narzędzia do wspierania przedsiębiorczości (dowiedz się więcej). Właściciele świetnie radzących sobie start-upów bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, co jest niezwykle cenne dla osób myślących o założeniu własnej firmy. W Małopolsce – w dużej mierze z inicjatywy środowisk start-upowych - odbywa się rocznie blisko 600 wydarzeń technologicznych. Przedsięwzięcia te stają się niepowtarzalną szansą na zdobycie nowej wiedzy, nawiązanie kontaktów czy zainteresowanie inwestorów swoim pomysłem.

Wykorzystanie funduszy unijnych

W rozwoju przedsiębiorczości fundamentalną rolę odgrywają fundusze europejskie. Pieniądze inwestowane są przez regionalne instytucje zarówno w tworzenie dobrych warunków dla rozwoju firm, jak i bezpośrednio przez firmy, które dzięki przyznanym środkom wdrażają nowe produkty i usługi.  To inwestycja długofalowa, która obliczona jest na lata, ale już przynosi wymierne efekty. Wystarczy przytoczyć liczby. Dzięki wsparciu środków w latach 2007-2013 w Małopolsce powstało ponad 760 ha stref inwestycyjnych. W ramach MRPO 2007-2013 Małopolscy przedsiębiorcy zrealizowali ponad 2,1 tys. projektów o wartości ok. 950 mln zł. Na chwilę obecną już widać jak te działania wpłynęły na gospodarkę Małopolski.

Powstało ponad 3,4 tys. nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektów, a ponad 2,6 tys. nowych produktów i technologii wprowadzone zostały na rynek. Obecnie w Małopolsce świadczonych jest 2,5 tys. nowych usług, a ponad 1,2 tys. przedsiębiorstw wdrożyło rozwiązania innowacyjne. W warstwie edukacyjno-badawczej Małopolska także prężnie się rozwija – utworzono 101 etatów badawczych i 55 laboratoriów w przedsiębiorstwach.

Być o krok przed wszystkimi

W Małopolsce wprowadzanie na rynek nowych produktów lub usług przez firmy stanowi najczęściej planowane na najbliższe dwa lata działanie innowacyjne. Najczęściej innowacje w tym zakresie planują firmy z branży chemicznej (63%) oraz elektrotechnicznej wraz z przemysłem maszynowym (59%). W ciągu najbliższych dwóch lat wdrożeniem nowoczesnych technologii jest zainteresowanych 40% firm. Zdecydowanie największą skłonność w tym aspekcie wykazują firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników (84%) oraz te o liczebności 50-249 pracowników (52%). Plany w prowadzenia nowych technologii mają przede wszystkim firmy o charakterze produkcyjnym (61%). Te dane pokazują jak wielki potencjał drzemie w małopolskich biznesach. Termin polska Dolina Krzemowa, do niedawna mogłoby się wydawać, że szyty był na wyrost. Dzisiaj region napędzany środkami unijnymi i entuzjazmem i talentem przedsiębiorców zasługuje na to określenie, jak nigdy przedtem.