Łatwość odwiedzania witryn sklepów internetowych sprawia, że można zapomnieć o zasadach bezpiecznego wykorzystania nowoczesnych kanałów płatności. Dlatego, aby nie być niemile zaskoczonym zniknięciem pieniędzy z naszego konta, warto poświęcić czas i zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej. Poznając kilka podstawowych zasad możemy w znaczący sposób ograniczyć możliwość stania się ofiarą kradzieży pieniędzy zdeponowanych na rachunku bankowym z dostępem przez internet.

Często zastanawiamy się, co jest bardziej bezpieczne: posiadanie gotówki w portfelu czy środki zdeponowane w banku, do których mamy dostęp za pośrednictwem nowoczesnych, elektronicznych instrumentów płatniczych? Posiadając gotówkę w kieszeni często uważamy, że mamy ją w najbezpieczniejszym miejscu, jakie może być, jest ona przy nas i mamy nad nią pełną kontrolę. Jednak w sytuacji, gdy dochodzi do przestępstwa, w wyniku którego pieniądze te są nam odebrane wbrew naszej woli, możliwość ich odzyskania staje się wręcz minimalna. Inaczej dzieje się, jeżeli w tym samym portfelu zamiast gotówki mieć będziemy kartę płatniczą. Wówczas nawet jeśli padniemy ofiarą kradzieży, a wraz z kartą nie trzymaliśmy kodu PIN umożliwiającego realizację transakcji, to mamy czas na zgłoszenie tego faktu bankowi, który zastrzeże kartę, dzięki czemu stanie się bezwartościowym kawałkiem tworzywa sztucznego, a nasze pieniądze nadal będą bezpieczne na koncie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku bankowości internetowej, gdy wraz ze skradzionym portfelem zabrana zostanie nam karta potocznie nazywana zdrapką lub token, dzięki którym autoryzujemy transakcję. Jeśli razem z tymi przedmiotami nie mieliśmy naszego indywidualnego numeru klienta wraz z hasłem, pieniądze na naszym koncie bankowym będą bezpieczne, a my będziemy mieli czas na powiadomienie banku o tym fakcie.

Pieniądze w banku są zawsze bezpieczne, jeżeli sami nie damy złodziejowi kluczy do naszego sejfu, którym jest rachunek bankowy. Pieniądze w portfelu zawsze są zdecydowanie mniej bezpieczne niż na rachunku bankowym. Należy zauważyć, że nawet w sytuacji, gdy jest włamanie do banku i złodzieje kradną pieniądze z bankowych kas, to okradają bank, a nie nasze konta.

Umowa z dostępem przez internet

Pierwszą i wydaje się najważniejszą zasadą bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej jest zapoznanie się z warunkami umowy prowadzenia rachunku bankowego z dostępem przez internet oraz regulaminem tego rachunku, w którym zawarte są wskazówki, jak postępować, aby pieniądze na tym rachunku były bezpieczne. Zasady bezpieczeństwa banku często są również publikowane na stronie internetowej banku, za pośrednictwem której wchodzimy na nasze konto. Warto się z nimi zapoznać przy rozpoczęciu przygody z bankowością internetową oraz okresowo do nich zaglądać w celu uaktualnienia swojej wiedzy w tym zakresie.

Banki jako podmioty profesjonalne, autonomiczne i konkurujące ze sobą mogą posiadać różne metody dbania o bezpieczeństwo bankowości internetowej. Przykładem tutaj może być sposób identyfikacji i uwierzytelnienia tożsamości klienta. Innymi słowy: uwiarygodnienie, że osoba wchodząca na konto internetowe faktycznie jest jego posiadaczem. Jednak pewne elementy są wspólne dla niemalże wszystkich banków.