Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Działasz w Polsce Wschodniej? Możesz pozyskać dofinansowanie nawet do 550 000 zł na przygotowanie do wejścia na nowe rynki zagraniczne. Wsparcie otrzymasz na przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego, który pozwoli Ci rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach. Możesz pozyskać dofinansowanie na zakup licencji na oprogramowanie, które przygotuje Twoją firmę do wdrożenia nowego modelu biznesowego, a także udziału w misjach i targach gospodarczych.

Spotkania informacyjne w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW):

24 maja 2017 r. (środa) w Olsztynie
26 maja 2017 r. (piątek) w Białymstoku
31 maja 2017 r. (środa) w Lublinie
1 czerwca 2017 r. (czwartek) w Rzeszowie
2 czerwca 2017 r. (piątek) w KielcachEureka! 7 milionów na realizację wyników badań i stworzenie nowego produktu

Aż 7 milionów złotych na tworzenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych oraz na zwiększenie potencjału firm MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Spotkania informacyjne w ramach działania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW):

6 czerwca 2017 r. (wtorek) w Warszawie
20 czerwca 2017 r. (wtorek) w Olsztynie
22 czerwca (czwartek) RzeszówInformacje o konkursie są dostępne na stronie www.popw.parp.gov.pl

I Ty możesz mieć 500 000+ na firmę!

Zapewnij sobie wsparcie profesjonalnych akredytowanych instytucji otoczenia biznesu z zakresu innowacji! Chroń własność intelektualną! Rozwijaj firmę dzięki nowym technologiom!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na wtorkowe spotkania informacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR):

30 maja 2017 r. w Gdańsku - 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
6 czerwca 2017 r. w Krakowie - 2.3.2. Bony na innowacje
20 czerwca 2017 r. w Lublinie - 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej

Przyjdź, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie nawet do 500 000 zł. Ogłoszenie naborów w 2017 roku dostępne na stronie www.poir.parp.gov.pl.