Spotkania informacyjne w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW):

24 maja 2017 r. (środa) w Olsztynie
26 maja 2017 r. (piątek) w Białymstoku
31 maja 2017 r. (środa) w Lublinie
1 czerwca 2017 r. (czwartek) w Rzeszowie
2 czerwca 2017 r. (piątek) w Kielcach

Eureka! 7 milionów na realizację wyników badań i stworzenie nowego produktu

Aż 7 milionów złotych na tworzenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych oraz na zwiększenie potencjału firm MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Spotkania informacyjne w ramach działania 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW):

6 czerwca 2017 r. (wtorek) w Warszawie
20 czerwca 2017 r. (wtorek) w Olsztynie
22 czerwca (czwartek) Rzeszów

Informacje o konkursie są dostępne na stronie www.popw.parp.gov.pl

I Ty możesz mieć 500 000+ na firmę!

Zapewnij sobie wsparcie profesjonalnych akredytowanych instytucji otoczenia biznesu z zakresu innowacji! Chroń własność intelektualną! Rozwijaj firmę dzięki nowym technologiom!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na wtorkowe spotkania informacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR):

30 maja 2017 r. w Gdańsku - 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
6 czerwca 2017 r. w Krakowie - 2.3.2. Bony na innowacje
20 czerwca 2017 r. w Lublinie - 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej

Przyjdź, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie nawet do 500 000 zł. Ogłoszenie naborów w 2017 roku dostępne na stronie www.poir.parp.gov.pl.