Blisko połowa dyrektorów finansowych z Europy uważa, że UE osiągnie sukces poprzez stworzenie Europy kilku prędkości - wynika z badania Deloitte. Zwolennikami takiej opcji są np. Niemcy. Przeciwne temu rozwiązaniu są państwa, które najbardziej skorzystały na integracji m.in. Polska.

Z opublikowanego w środę raportu wynika, że 47 proc. ankietowanych twierdzi, że Unia osiągnie największy sukces poprzez stworzenie Europy kilku prędkości.

Obecnie jest dyskutowana koncepcja Europy dwóch prędkości, czyli większej integracji gospodarczo-politycznej kilku państw - np. z tzw. starej Unii należących do strefy euro. Na początku marca br. pozytywnie o tym projekcie wypowiedzieli się na szczycie w Wersalu pod Paryżem przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel mówiła wtedy m.in., że "musimy odważyć się na to, by niektóre kraje szły do przodu, jeżeli nie wszyscy będą chcieli brać udział".

Przeciwnikiem takich rozwiązań jest np. Polska. Europa dwóch prędkości mogłaby de facto prowadzić do zmniejszenia wpływu na proces decyzyjny. Większa integracja bogatszych państw ze starej piętnastki może też oznaczać mniejsze środki z budżetu UE dla państw biedniejszych.

W raporcie Deloitte czytamy, że największymi zwolennikami Europy kilku prędkości są dyrektorzy finansowi z Niemiec (69 proc.). Jedna czwarta z nich uważa, że sukcesowi Unii może pomóc szeroka, większa integracja ekonomiczno-polityczna. Zwolennikami kilku prędkości są też dyrektorzy w Belgii (65 proc. za, a 21 proc. przeciw), Holandii (57 proc. za, a 19 proc. przeciw), czy w Danii (41 proc. za, a 21 proc. przeciw).

Większość zwolenników kilku ośrodków integracji jest też we Francji. Jednak w przypadku kraju nad Sekwaną - zgodnie z badaniem Deloitte - odsetek opowiadających się za Unią wielu prędkości wynosi 50 proc., a 47 proc. jest za szerszą integracją.

Z raportu wynika, że po przeciwnej stronie, czyli za większą integracją, są państwa, które na niej najwięcej skorzystały. Taką odpowiedź wskazało w sumie 38 proc. badanych.

Liderem jest Grecja, gdzie 80 proc. dyrektorów finansowych opowiada się za większą integracją (przeciwnego zdania jest 13 proc. respondentów). To rozwiązanie poparł też duży odsetek dyrektorów w Hiszpanii (68 proc. za większą integracją, a 27 proc. za kilkoma prędkościami), w Portugalii (odpowiednio 66 proc. i 20 proc.), w Polsce (58 proc. i 15 proc.) i we Włoszech (51 proc. i 35 proc.).

Badanie dyrektorów finansowych "CFO Survey" przygotowane zostało przez firmę doradczą Deloitte. W tej edycji badanie objęło 19 państw i wzięło w nim udział blisko 1,6 tys. dyrektorów finansowych.