W wielu firmach duży nacisk kładzie się na zarządzanie wieloma, połączonymi procesami – począwszy od produkcji, poprzez montaż, marketing, sprzedaż aż po łańcuch dostaw. Jeden błąd na poszczególnym etapie, może być przyczyną awarii całego systemu. Posiadanie dobrej klasy, optymalnie dobranego i skutecznie wdrożonego oprogramowania klasy ERP wystarczy by skutecznie wspomagać zarządzanie złożoną drabiną procesów, z dużym naciskiem na procesy handlowe.

Oto 4 najważniejsze powody, dla których firmy decydują się na wdrażanie systemów ERP:

1. Redukcja kosztów. System stoi na straży wysokiej jakości procesów zachodzących w firmie. Dzięki temu zarządzanie firmą jest efektywniejsze, szybsze i tańsze.

2. Poprawa komunikacji w zespołach i między działami oznacza większą produktywność. Dzięki temu, że pracownicy różnych działów mają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, zachodzi znaczna poprawa efektywności ich pracy oraz oszczędność czasu.

3. Wyższa jakość informacji. Zarządzanie informacjami finansowymi i handlowymi z punktu widzenia rentowności firmy jest kluczowe w nowoczesnej gospodarce. Korzystanie z systemu ERP daje możliwość dostępu do rozbudowanych, a jednocześnie czytelnych raportów i analiz. Szybki dostęp do kluczowych informacji umożliwia natychmiastowe reagowanie w chwilach kryzysowych lub w momentach, gdy warto wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe.

4. Zadowolenie klientów. Dla wielu przedsiębiorstw podstawowym celem wdrożenia systemów ERP jest przede wszystkim poprawa procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Ale faktem jest, że skuteczne oprogramowanie ERP wpływa korzystnie także na relacje z konsumentami, usprawniając procesy w obszarze marketingu. ERP umożliwia dotarcie do szerszych grup klientów, skuteczne zarządzanie lejkami sprzedażowymi i docieranie z adekwatną ofertą do konkretnych, zainteresowanych nią klientów.

Każda mała i średnia firma, by móc się rozwijać potrzebuje sprawnego oprogramowania wspomagającego zarządzanie działalnością. Bardzo często przedsiębiorstwa po wielu latach używania konkretnego programu, stają przed koniecznością wyboru nowego, lepiej dostosowanego do aktualnych potrzeb.

Można wyróżnić co najmniej trzy główne oznaki, wskazujące na to, że aktualnie używany system informatyczny nie spełnia swojej roli:

1. Ponoszenie wysokich kosztów operacyjnych

Rozbudowane systemy informatyczne, wraz z ich wdrożeniem to niekiedy duży wydatek, liczony w tysiącach i dziesiątkach tysięcy złotych. Niekiedy jednak nawet po wdrożeniu, firma jest zmuszona ponosić kolejne wydatki, np. na serwis, dodatkowe licencje, aktualizacje czy wymianę komponentów.

2. Wysoki stopień złożoności procedur biznesowych

Istnieją złożone systemy z wieloma funkcjami, które zamiast wspomagać, przytłaczają pracowników i użytkowników.

3. Wzrost liczby skarg klientów

Niezadowolenie klientów może być wynikiem słabej jakości komunikacji np. między działem handlowym a magazynem. Towar oferowany jako dostępny, może aktualnie nie znajdować się w magazynie, a klient zmuszony jest czekać tygodniami na dostawę. Czasami niskiej jakości procesy komunikacyjne w systemie IT powodują, że do firmy nie docierają w odpowiednim czasie informacje o zwrotach lub reklamacjach. Przedsiębiorstwo nie reaguje na czas, dodatkowo zwiększając niezadowolenie konsumentów.

Wysoka jakość informacji w firmie jest kluczowym czynnikiem poprawy efektywności.

Analiza sprzedaży w czasie rzeczywistym daje kierownictwu oraz działom handlowym bieżący wgląd w aktualne dane. Programem, który daje taką możliwość jest Sage Symfonia ERP Handel umożliwiający precyzyjny wgląd w kompleksowe informacje na temat wszystkich obszarów działalności firmy.

Wiele badań wskazuje na fakt, że szybki dostęp do kluczowych informacji, wzmacnia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Firmy, których informacje są słabej jakości lub których kierownictwo w ogóle nie ma dostępu do żadnych danych handlowych tracą dystans do liderów rynkowych. Warto wówczas korzystać np. z modułu Analityk Sprzedaży dostępnym w programie Sage Symfonia ERP Handel, który daje możliwość korzystania z przejrzystych raportów, wspomagających bieżące kontrolowanie procesów handlowych i czuwanie nad realizacją planów sprzedażowych.