"Pierwszy stopień zasilania oznacza dostawy zgodne z umowami" - podkreśliła.

"Faktyczne ograniczenia w poborze gazu są wprowadzane przez odbiorców po ogłoszeniu stopnia zasilania od 2 do 10. Im wyższy stopień zasilania, tym mniej gazu mogą odbierać odbiorcy przemysłowi objęci ograniczeniami ustawowymi" - informuje Gaz- System w komunikacie.

W środę wieczorem wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców.

"Ograniczenia mogą dotyczyć tylko odbiorców przemysłowych ujętych w zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki planach wprowadzania ograniczeń" - poinformował Gaz-System w środowym komunikacie. "Chodzi o największych odbiorców gazu pobierających powyżej 417 m sześć. gazu na 1 godzinę, m.in. zakłady chemiczne i azotowe" - wyjaśniła w rozmowie z PAP Polkowska.

"Wprowadzony stopień ograniczeń ogłaszanych przez Krajową Dyspozycję Gazu Gaz-System będzie wynikał z oceny sytuacji w zakresie dostaw gazu z importu, stopnia wykorzystania zapasów gazu zgromadzonych w podziemnych magazynach oraz aktualnego zapotrzebowania odbiorców" - czytamy w komunikacie.

Stopnie zasilania będą ogłaszane w skali od 1 do 10. Pierwszy stopień oznacza możliwość poboru gazu przez odbiorców "na planowanym, zgodnie z umową poziomie i nie powoduje ograniczeń dostaw gazu".

Informacje w sprawie obowiązujących stopni zasilania będą podawane w komunikatach ogłaszanych przez Program I Polskiego Radia ok. godz. 8.00 i godz. 20.00 oraz na stronach internetowych www.gaz-system.pl

"Celem ewentualnego wprowadzenia ograniczeń ustawowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemów gazowniczych (przesyłowego i dystrybucyjnych) oraz ochrona odbiorców komunalno- bytowych (np. odbiorców domowych, szkół, szpitali)" - zapewnia Gaz- System.