Lasy Państwowe mają dominującą pozycję na rynku w sprzedaży drewna. Ich udział w rynku hurtowej sprzedaży drewna wynosi 93 proc.

Prawo antymonopolowe zakazuje nadużywania pozycji dominującej. Podstawą wszczętego w marcu 2008 r. postępowania antymonopolowego były liczne skargi napływające do UOKiK od przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem drewna.