Budowę elektrowni w Polsce zdecydowanie częściej popierają mężczyźni (61 proc.) niż kobiety (35 proc.), najbardziej przychylne są mu osoby młode (do 29. roku życia - 53 proc.), zaś najmniej przedstawiciele najstarszej grupy wiekowej (powyżej 60 lat - 41 proc. poparcia).

Zwolennikami budowy elektrowni są osoby z wyższym wykształceniem (66 proc.), pochodzące z miejscowości do 20 tys. mieszkańców (66 proc.) i z dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców - 58 proc. poparcia), o wysokich dochodach (powyżej 4 tys. miesięcznie - 60 proc. poparcia), reprezentujące grupę menedżerów (70 proc.) i studentów (57 proc.).

Najmniejszymi entuzjastami budowy elektrowni jądrowych są osoby z wykształceniem podstawowym (38 proc. poparcia), pochodzące z miast od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców (40 proc.), o niskich dochodach (do 1 tys. zł miesięcznie - 33 proc. poparcia), należące do grupy gospodyń domowych (25 proc.).

Budowę elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania respondenta, nawet przy założeniu, że zapewni to tańszą energię, nowe miejsca pracy i rozwój regionu, popiera w sumie 43 proc. respondentów, przeciwnego zdania jest 47 proc., 10 proc. nie ma wyrobionej opinii.

Budowę elektrowni w pobliżu ich miejsca zamieszkania popierają osoby z wyższym wykształceniem (55 proc.), z miast powyżej 200 tys. mieszkańców (56 proc.), reprezentujące grupę menedżerów (63 proc. poparcia). Najmniej entuzjastycznie do tej koncepcji podchodzą osoby z wykształceniem podstawowym (35 proc. poparcia), pochodzące z miast od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców (32 proc.), należące do grupy gospodyń domowych (26 proc. poparcia).

Prawie połowa Polaków (48 proc.) nie próbuje nawet udzielić odpowiedzi na pytanie, ile jądrowych reaktorów energetycznych w elektrowniach jądrowych pracuje w odległości do 300 km od granic Polski. Poprawnej odpowiedzi (25 reaktorów)) udzieliło jedynie 3 proc. badanych. Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzieliły osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców, menedżerowie i studenci (we wszystkich grupach odsetek wyniósł 6-7 proc.).

Do najczęściej wymienianych powodów sprzeciwu wobec budowy elektrowni jądrowych w Polsce należy obawa przed konsekwencjami awarii elektrowni (54 proc.), kojarzenie energetyki jądrowej z awarią w Czarnobylu (51 proc.), brak informacji o zagrożeniach i korzyściach związanych z energetyką jądrową (26 proc.) oraz problemy ze składowaniem wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych (15 proc.).

Badanie przeprowadzono 21-26 listopada na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 15. roku życia.

25 reaktorów jądrowych pracuje w odległości do 300 km od granic Polski