"W ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jednym z priorytetów jest wzrost innowacyjności, wartości dodanej polskiej gospodarki. Mamy bardzo szybką transformację gospodarki światowej, trendy związane z cyfryzacją, robotyzacją, tzw. przemysłem 4.0" - mówił Borys.

"Dlatego finansowanie innowacji jest jednym z priorytetów Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju" - podkreślił.

Reklama

Jak wyjaśnił, wiele programów w obszarze wsparcia innowacji realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). "Jako PFR utworzyliśmy także największą w regionie platformę pięciu funduszy dedykowanych rynkowi venture capital, służących start-upom, transferowi technologii do biznesu, rozwojowi tzw. aniołów biznesu, czyli finansowania przez prywatnych przedsiębiorców, czy współpracy dużych firm ze start-upami w ramach dedykowanych funduszy finansowania wysokiego ryzyka" - przekazał.

Wyjaśnił, że platforma ma wartość blisko 3 mld zł. "Dzięki temu w najbliższych latach będziemy w stanie stworzyć rynek finansowania innowacji taki, jak mają Niemcy, Izrael, czy Stany Zjednoczone" - powiedział.