"Zatwierdziliśmy 12 taryf dla obrotu energią. Zakładamy, że wzrost cen energii elektrycznej wyniesie ok. 10 proc. Taryfy dla dystrybutorów zostaną zatwierdzone w połowie stycznia" - powiedział Swora.

"Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to wzrost cen o 10-12 zł miesięcznie. Przedsiębiorstwa chciały zaś, żeby ten wzrost był rzędu kilkudziesięciu złotych" - dodał.

Jako główny powód zatwierdzenia taryf na takim poziomie regulator podaje wzrost cen węgla.

URE chciałoby także, aby zatwierdzone taryfy były jedynymi w całym 2009 roku.

"Zakładamy, że to będzie jedyna podwyżka w 2009 roku. Oczekujemy, że nie będzie więcej wniosków taryfowych" - podkreśla Swora.

Taryfy mogą wejść w życie po 14 dniach od ich opublikowania przez URE.

Jak podaje komunikat URE redukcja oczekiwań wytwórców była możliwa m.in. dzięki zmniejszeniu wysokości postulowanych zaliczek opłaty przejściowej powstałej w wyniku rozwiązania umów długoterminowych (tzw. KDT).

Analizując wnioski taryfowe Prezes URE uwzględnił także obiektywne czynniki.

"Wzrost cen węgla, konieczność sfinansowania inwestycji modernizacyjnych (w tym proekologicznych) i rozwojowych. Uzasadnioną przesłanką dla zatwierdzenia taryf na wyższym poziomie była także konieczność sfinansowania obowiązku wspierania rozwoju źródeł odnawialnych i wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła" - napisano w komunikacie.

Regulator podkreśla także, że w efekcie działań prowadzonych przez URE, w kieszeniach Polaków pozostanie ok. 1,5 mld zł (netto rocznie w grupach G).

Rachunki odbiorców pobierających energię elektryczną w najliczniejszej grupie G11 -czyli odbiorców płacących jednakową cenę energii niezależnie od pory poboru - wzrosną od 5,60 zł do 7 zł miesięcznie, przy przeciętnym zużyciu na poziomie 1777 kWh.

Dla przykładu - w zależności od faktycznego zużycia - rachunki wzrosną:

- przy poborze 500 kWh rocznie: od 1,58 zł/m-c w EnergiaPro Gigawat Sp. z o. o. do 1,98 zł/m-c w PGE ZEŁT Obrót Sp. z o. o. ,

- przy poborze 1500 kWh rocznie: od 4,75 zł/m-c w EnergiaPro Gigawat Sp. z o. o. do 5,95 zł/m-c w PGE ZEŁT Obrót Sp. z o. o. ,

- przy poborze 3000 kWh rocznie: od 9,50 zł/m-c w EnergiaPro Gigawat Sp. z o. o. do 11,90 zł/m-c w PGE ZEŁT Obrót Sp. z o. o.