"Szacujemy, że na koniec grudnia deficyt budżetowy wyniósł między 23,4 a 23,8 mld zł" - powiedziała wiceminister.

Wcześniejsze szacunki resortu zakładały, że deficyt budżetu w 2008 roku wyniesie 22,9 mld zł.

Deficyt budżetowy po listopadzie 2008 roku wyniósł 14.828,9 mln zł, czyli 54,7 proc. planu na cały rok w kwocie 27.090,6 mln zł.