Rząd przedstawi w tym roku kolejne propozycje dla przedsiębiorców - powiedziała w piątek premier Beata Szydło.

"Możemy dziś jasno powiedzieć, że wszystkie te zmiany, które są wprowadzane i przygotowywane przez naszych ministrów, przede wszystkim pod kierunkiem pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego, przynoszą dobre efekty. Będziemy te zmiany wprowadzali również w tym roku. Będą kolejne propozycje dla przedsiębiorców" - powiedziała premier.

"Polska gospodarka rozwija się coraz lepiej i wszystko wskazuje na to, że możemy być spokojni i możemy myśleć bardzo optymistycznie o tym, co będzie się działo w kolejnych miesiącach" - dodała.

Premier zapewniła, że rząd będzie kontynuować działania zmierzające do tego, by polscy przedsiębiorcy mieli lepsze warunki funkcjonowania. "Żeby mogli zdobywać rynki zagraniczne, by polska gospodarka była bardziej konkurencyjna, ale przede wszystkim chodzi nam o to, by podnosić jakość życia Polaków" - podkreśliła.

Szefowa rządu powiedziała, że programy prospołeczne, takie jak 500 plus, miały znaczący wpływ na przyspieszenie gospodarcze Polski i stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki.

"Kiedy wprowadzaliśmy ten program, jak wielu było tych, którzy wątpili, albo mówili, że nie da się tego zrobić, czy mówili, że Polski na to nie stać. Tymczasem okazało się, że nie tylko potrafiliśmy ten program wprowadzić, nie tylko on poprawił sytuację materialną polskich rodzin, nie tylko spowodował, że praktycznie zniknęło ubóstwo wśród polskich dzieci, to do tego wszystkiego wytrzymał budżet, wytrzymały finanse publiczne i okazuje się, że ten program miał znaczący wpływ na przyspieszenie gospodarcze Polski" - mówiła.

Premier przypomniała czwartkowe dane GUS, które pokazują, że polska gospodarka jest w coraz lepszej kondycji.

"Z tych ważnych danych, o których warto pamiętać i które warto przypominać, dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na kilka z nich. O 11,1 proc. wzrosła produkcja przemysłowa w marcu 2017 roku w porównaniu rok do roku oraz o 17,6 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. 7,9 proc. - tyle odnotowaliśmy, taki wzrost, w sprzedaży detalicznej w marcu 2017 w skali roku, oraz 16,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. 17,2 proc. - o tyle wzrosła w skali roku produkcja budowlano-montażowa w marcu 2017 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca była wyższa 49,4 proc. 5,2 proc. - o tyle wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2017 roku w ujęciu rok do roku i wreszcie 8,2 proc. - tyle według danych ministerstwa rodziny wyniosła stopa bezrobocia w marcu 2017 roku i liczba ofert pracy w urzędach pracy była najwyższa od ponad 20 lat" - powiedziała premier.

Zdaniem szefowej rządu to wskaźniki, o których warto mówić, bo pokazują, że polska gospodarka rozwija się coraz szybciej, że sytuacja materialna polskich rodzin się poprawia i to jest właśnie ten cel, który rząd postawił sobie, tworząc program gospodarczy.