Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki wzrostu dla krajów Europy rozwijającej się do 3 proc. z 3,1 proc. wcześniej. Ekonomiści zaznaczyli, że w większości krajów regionu powinno nastąpić lekkie odbicie, a negatywnie wyróżnia się jedynie Turcja.

"Perspektywy gospodarcze Europy rozwijającej się są relatywnie dobre, za wyjątkiem Turcji. Prognozujemy, że wzrost całej grupy powinien pozostać na poziomie 3,0 proc. w 2017 r. i umocnić się do 3,3 proc. w 2018 r." - napisali w kwietniowej edycji World Economic Outlook ekonomiści MFW.

Autorzy raportu wskazują, że niepewność polityczna może negatywnie wpłynąć na dynamikę tureckiego PKB.

"W Turcji, po ostrym spowolnieniu w III kw. 2016 r. spodziewane jest skromne przyspieszenie, a wzrost w 2017 r. powinien osiągnąć poziom 2,5 proc. napędzany przez mocniejszy eksport netto oraz umiarkowany stymulus fiskalny" - napisali.

"Negatywnie na perpektywy rozwoju może wpływać podwyższona niepewność polityczna, obawy o bezpieczeństwo oraz rosnące zadłużenie w obcych wsalutach spowodowane deprecjacją liry" - dodali.

Ich zdaniem, wzrost w innych krajach będzie wspierać silna konsumpcja.

"Wzrost w reszcie regionu powinien przyspieszyć po chwilowym spowolnieniu, jako, że rosnące płace w części krajów wspierają silny wzrost konsumpcji" - napisali.

Poniżej prognozy dla wybranych krajów regionu i porównanie do październikowej edycji World Economic Outlook:

kwiecień '17 październik '16
Wzrost PKB w proc.
2017 2018 2017
Europa rozwijająca się* 3 3,3 3,1**
Turcja 2,5 3,3 3
Polska 3,4 3,2 3,3**
Rumunia 4,2 3,4 3,8
Węgry 2,9 2,7 2,5
Czechy 2,8 2,2 2,7
Strefa euro 1,7 1,6 1,5
Niemcy 1,6 1,5 1,4
Inflacja średnioroczna w proc.
2017 2018 2017
Europa rozwijająca się* 5,7 5,5 4,2
Turcja 10,1 9,1 8,2
Polska 2,3 2,3 1**
Rumunia 1,3 3,1 1,7
Węgry 2,5 3,3 1,9
Czechy 2,3 1,8 1,9
Strefa euro 1,7 1,5 1,1
Niemcy 2 1,7 1,5
Saldo C/A w proc. PKB
2017 2018 2017
Europa rozwijająca się* -2,8 -2,8 -3
Turcja -4,7 -4,6 -5,6
Polska -1,7 -1,8 -1,3**
Rumunia -2,8 -2,5 -2,8
Węgry 3,7 3 4,6
Czechy 1,2 0,7 1
Strefa euro 3 3 3,1
Niemcy 8,2 8 8,1
Stopa bezrobocia
2017 2018 2017
Europa rozwijająca się* - - -
Turcja 11,5 11 10,2
Polska 5,5 5,3 6,2**
Rumunia 5,4 5,2 6,2
Węgry 4,4 4,3 5,8
Czechy 3,8 4,2 4,1
Strefa euro 9,4 9,1 9,7
Niemcy 4,2 4,2 4,5

*W skład Europy rozwijającej się wchodzą: Turcja, Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz Czarnogóra.

**Prognozy zostały zaktualizowane w styczniu 2017 r.