Projekt został przygotowany celem usprawnienia przygotowania i realizacji inwestycji poprawiającej dostęp do portu morskiego w Szczecinie, o wartości ok. 1 mld 385 mln zł (w tym 85% ze środków unijnych i 15% ze środków z budżetu państwa). Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ma zostać zrealizowana do 2022 roku.

Minister rozwoju i finansów decyzją z początku stycznia br. zapewnił fundusze na realizację przedsięwzięcia, przypomniano także.