Narodowy Bank Białorusi poinformował, że celem dewaluacji jest zwiększenie konkurencyjności białoruskiej gospodarki, którą mocno dotknął światowy kryzys finansowy. Był to także warunek przyznania przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy kredytu wysokości 2,5 mld dolarów.

W ciągu ostatnich 5 miesięcy białoruski bank centralny wydał około jednej czwartej swoich rezerw złota i waluty, by utrzymać stabilność kursu rubla białoruskiego wobec dolara, euro i rosyjskiego rubla.