Także większość menedżerów dobrze ocenia kondycję swojej firmy. Choć w porównaniu z podobnymi badaniami sprzed roku więcej osób przyznaje, że w ich firmach dzieje się źle lub tak sobie. Teraz tak ocenia sytuację odpowiednio 15 i 27 proc., kiedy w październiku 2007 r. były to 4 i 20 proc.

Firmy odczuwają jednak skutki światowego kryzysu, bo około 39 proc. menedżerów ocenia, iż sytuacja ich firm jest gorsza niż dwa lata temu. Tyle samo uważa, że w tym czasie kondycja się poprawiła. Najwięcej niezadowolonych jest wśród małych firm zatrudniających do dziewięciu pracowników.