Rekompensata przysługuje tym armatorom statków rybackich, którzy nie prowadzili działalności połowowej w okresie dowolnych 60 dni pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2008 roku.

Takie umowy rybacy mogą zawrzeć w siedzibach trzech Oddziałów Regionalnych: Pomorskim, Zachodniopomorskim i Warmińsko-Mazurskim.

Dotychczas Agencja przekazała pieniądze 689 armatorom w wysokości 52,9 mln zł, tj. środki trafiły już do 94 proc. armatorów, z którymi Agencja podpisała umowy.

Rekompensata wyniesie od 56 tys. 820 zł do 77 tys. 100 zł na kuter, w zależności od wielkości jednostki i dodatkowo 8 tys. 220 zł za każdą osobę pracującą na tym statku.