Bank Światowy ocenił sukcesy Polski i wskazał na wyzwania dla polskiej gospodarki, te wnioski są zbieżne z działaniami polskiego rządu - powiedział podczas konferencji po posiedzeniu rządu wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Kwieciński nawiązał podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu do opublikowanego we wtorek raportu Banku Światowego „Lekcje z Polski, Wnioski dla Polski”. Powiedział, że z jednej strony BŚ ocenił dotychczasowe sukcesy Polski i polskiej gospodarki, a z drugiej mówi w raporcie o wyzwaniach, które czekają Polskę w najbliższych latach.

"Konkluzja jest taka, że Polska bardzo dobrze się rozwija, jest ogromnym sukcesem zarówno od strony gospodarczej, jak i strony społecznej. Bank Światowy m.in. wskazał, że Polska była tym krajem, który miał w okresie transformacji najbardziej stabilny wzrost PKB i jednocześnie doprowadził do podniesienia poziomu życia naszych obywateli" - powiedział wiceminister.

Podkreślił, że raport BŚ jest dla nas ważny, bowiem był przygotowany przez ekspertów z wielu krajów świata - jest swego rodzaju spojrzeniem z lotu ptaka na to, co robi rząd w zakresie polityki rozwojowej, jak i na to, co rząd zamierza zrobić. Kwieciński zwrócił uwagę, że w raporcie zauważono, iż Polska odniosła wyjątkowy gospodarczy i rozwojowy sukces, który pozwolił jej uzyskać status kraju o wysokim dochodzie w bardzo krótkim czasie.

"Możemy powiedzieć, że Polska przeszła z tzw. kraju o średnich dochodach do kraju o wysokich dochodach w ciągu piętnastu lat. W historii BŚ są takie dwa kraje, które tego tak szybko dokonały: Polska i Korea" - powiedział. Zdaniem wiceministra, przypadek koreański jest jednak trudny do naśladowania, bowiem wiązał się z dużymi wyrzeczeniami społeczeństwa i dosyć autorytarnymi rządami. "W przypadku Polski stało się to przy wykorzystaniu w pełni procesu demokracji" - zauważył wiceminister.

Dodał, że wnioski Banku Światowego na przyszłość są w bardzo dużej zbieżności z tym, co polski rząd zaprezentował w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Z jednej strony raport mówi o dalszej potrzebie inwestycji w dobre instytucje, które będą służyły polityce rozwoju, a z drugiej strony o świadczeniu usług publicznych na rzecz obywateli. Raport ten mówi (...), że nasz kraj musi się przygotować na takie wyzwania jak starzenie się społeczeństwa, ograniczenie funduszy unijnych, na niepewność rosnącą w gospodarce globalnej. Mówi również o zwiększeniu oszczędności społeczeństwa i dostępności instrumentów umożliwiających ich generowanie. To jest dokładnie to, czym my się w tej chwili zajmujemy" - poinformował.

Dodał, że kolejna rekomendacja dla Polski dotyczy firm, które powinny generować wyższą wartość dodaną, żeby tworzyły więcej kapitału, a ich produkty i usługi miały wyższą wartość. Kwieciński wyjaśnił, że chodzi o stawianie na innowację. "Co ciekawe, Bank Światowy sugeruje zwiększenie wkładu imigrantów w polską gospodarkę" - powiedział. Zaznaczył, że rząd przygotowuje nową politykę migracyjną.

Wiceminister mówił też o obecnym stanie polskiej gospodarki. "Eksport nam rośnie, inwestycje w tym roku będą silnie napędzane funduszami europejskimi, w umowach już mamy podpisane ponad jedną czwartą wszystkich dostępnych funduszy (...), to oznacza, że w umowach mamy 127 mld zł. To są pieniądze, które pracują dla naszej gospodarki, co tydzień ogłaszamy nowe znaczące projekty, które są finansowane ze środków unijnych. Wśród nich znaczącą kwotą dysponują projekty transportowe" - powiedział.

"Wydaje nam się, że to zarówno będzie pozytywnie wpływało i na rynek pracy w tym roku, jak również na wzrost PKB, który w naszej opinii powinien przekroczyć 3 proc. w 2017 r." - podsumował Kwieciński.

Z wtorkowego raportu Banku Światowego wynika, że w ostatnich latach Polska osiągnęła ogromny sukces w kwestii rozwoju gospodarczego, jednak wciąż wymaga reform w celu lepszego dostosowania się do poziomu UE. Autorzy raportu wskazują na usprawnienie procedur towarzyszących umowom dotyczącym własności, kontroli demokratycznej oraz stworzenie ram instytucjonalnych w zakresie rządów prawa, powołanie podstawowych instytucji gospodarki rynkowej, które umocniła obecność Polski w Unii Europejskiej.

Zdaniem autorów raportu ciągłość reform możliwa była dzięki wizji społecznej gospodarki rynkowej podzielanej przez większość społeczeństwa, a stabilność gospodarki i odporność na wstrząsy możliwa była dzięki mądrej polityce makroekonomicznej. Zauważono także, że w 2008 roku, gdy panował globalny kryzys, Polska jako jedyny kraj europejski odnotowała wzrost gospodarczy i uniknęła kryzysu bankowego.

„Polska odniosła wyjątkowy gospodarczy i rozwojowy sukces, który pozwolił jej osiągnąć status kraju o wysokim dochodzie w rekordowo krótkim czasie. Jeśli Polska nadal chce piąć się do góry i spełniać rosnące oczekiwania obywateli, musi czerpać z tego, co było dobre, jak na przykład odpowiedzialna polityka fiskalna, jak również wprowadzać nowe reformy na rzecz wspierania innowacji czy nowoczesnego rynku pracy” – mówi cytowany w komunikacie BŚ dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską Arup Banerji.

Inne odnotowane przez BŚ korzyści to m.in. integracja Polski z regionalnymi i światowymi rynkami, utworzenie nowych miejsc pracy, poprawa infrastruktury, czterokrotne wydłużenie sieci autostrad. Zauważono także poprawę wydajności pracowników jako jedną spośród korzyści płynących z inwestycji w edukację.

W raporcie Banku Światowego zostały wskazane także obszary, których poprawa przyniosłaby Polsce korzyść. Zalicza się do nich dalsze inwestowanie w infrastrukturę celem usprawnienia wymiany handlowej zarówno na arenie państwowej, jak i międzynarodowej, budowę instytucji publicznych docelowo zorientowanych na potrzeby obywateli, stworzenie fiskalnego buforu bezpieczeństwa oraz wspieranie innowacji celem poprawy jakości produktów i usług. Raport uwzględnił także potrzebę inwestowania w edukację i ochronę zdrowia oraz poprawę funkcjonowania rynku pracy, systemu podatkowego i gospodarowania wydatkami socjalnymi.

W podsumowaniu raportu BŚ sugeruje Polsce odbudowę konsensusu społecznego w sprawie wizji i strategii ekonomicznej oraz kontynuację długoterminowych reform, które w przeszłości tak dobrze Polsce się przysłużyły.

Bank Światowy zajmuje się działaniami na rzecz ograniczania ubóstwa i wspierania zrównoważonego rozwoju. Działa w ponad stu krajach, którym udziela preferencyjnych kredytów celem wsparcia inwestycji w różnych obszarach. Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 roku.