Przedstawiony przez ministra gospodarki program zakłada m.in. ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu internetu, zmiany w prawie pozwalające na wykorzystywanie narzędzi teleinformatycznych oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych na odległość.

Obecnie rynek handlu elektronicznego w Polsce jest niewielki i stanowi jedynie 1 proc. handlu detalicznego i ok. 6 proc. handlu hurtowego - podał CIR w komunikacie. Zaledwie 11 proc. obywateli dokonuje transakcji w internecie, 5 proc. wszystkich przelewów bankowych obywateli to przelewy elektroniczne, 8,2 proc. wysyła wypełnione elektronicznie formularze urzędowe - wylicza CIR.

Program ma przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego w Polsce

Program ma przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego w Polsce oraz zmienić strukturę rynku technologii informacyjnych. Wspierane będą m.in. inwestycje w infrastrukturę informatyczną firm, pozwalające na wzmocnienie współpracy drogą elektroniczną pomiędzy przedsiębiorcami.

Środki na realizację będą pochodziły m.in. z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-13.

W ramach programu zostanie m.in. sfinansowana budowa publicznej platformy elektronicznej, połączonej z publicznymi rejestrami przedsiębiorstw - podał CIR. Zostanie na niej udostępniona baza praktycznych informacji dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów z odbiorcami, prowadzenia działalności, czy wykorzystania informatyki w firmie. Prezentowane będą też informacje o możliwych do uzyskania środkach inwestycyjnych i pomocowych oraz dostępnych szkoleniach - elektronicznych i tradycyjnych.