Polska gospodarka ma być w większym stopniu oparta na innowacjach

Zgodnie z dokumentem, polska gospodarka ma być w większym stopniu oparta na innowacjach, dlatego w założeniach położono nacisk na rozwój sektora nauki i wiedzy oraz informatyzację. Zwrócono też uwagę na usprawnienie systemu ochrony zdrowia i integrację obszarów wiejskich.

W zamierzeniu resortu rozwoju, zmieniona Strategia ma odgrywać kluczową rolę w krajowym systemie programowania strategicznego i być spójna z przepisami znowelizowanej 7 listopada 2008 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

"Zaktualizowana SRK na lata 2007 - 2015 powinna uwzględniać działania przedstawione w +Strategicznym planie rządzenia+ oraz w dokumentach: "Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę" i "Plan stabilności i rozwoju". Powinna także eksponować działania na rzecz wdrażania Strategii Lizbońskiej" - czytamy w komunikacie CIR.