Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 (SRK) jest wieloletnim dokumentem strategicznym, który określa m.in. cele polityki rozwoju w ciągu najbliższych lat, realizowanej m.in. przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Plan został przyjęty przez rząd 29 listopada 2006 roku. Dziś rząd przyjął założenia aktualizacji dokumentu, zaproponowane przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską.

Zmieniona Strategia ma uwzględniać inicjatywy unijne, które będą miały wpływ na rozwój Polski, tj. uzgodniony na grudniowym szczycie UE pakiet energetyczno-klimatyczny.

Jeśli chodzi o priorytety krajowe, to zgodnie z przyjętymi założeniami SRK ma akcentować działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz "solidarnej polityce społecznej". Chodzi tu m.in. o rządowy program skierowany do osób w wieku przedemerytalnym "Solidarność pokoleń 50 plus".

"W zaktualizowanej Strategii musi być też mocniej podkreślona problematyka rozwoju regionów i zagospodarowania przestrzennego. Obejmie ona także swoim zakresem zagadnienia reform strukturalnych, jak np.: kontynuowanie reformy emerytalnej, ograniczenie obciążeń fiskalnych, przyspieszenie prywatyzacji" - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.