Przyjęta przez rząd w marcu tego roku aktualizacja Programu konwergencji zakładała deficyt w wysokości 1 proc.

"Podczas dzisiejszego posiedzenia, rząd przyjął aktualizację programu konwergencji, w której deklaruje utrzymanie spadkowej ścieżki deficytu sektora finansów publicznych z poziomu 2,7 proc. PKB w roku bieżącym do 1,9 proc. PKB w 2011" - napisała wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska w komentarzu.

W 2011 r. Polska spełni kryteria fiskalne z Maastricht

Jej zdaniem utrzymanie spadkowej ścieżki fiskalnej uwiarygodnia harmonogram wejścia do strefy euro określony w Mapie drogowej. Wskazuje, że w roku 2011 Polska spełni kryteria fiskalne z Maastricht.

"Pogorszenie wyniku w stosunku do marcowej aktualizacji wynika przede wszystkim z trudniejszego otoczenia zewnętrznego, które wpływa na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w Europie jak i w Polsce" - czytamy w opinii.

"Jednak nie uległy zmianie główne parametry i cele fiskalne rządu zarysowane w poprzedniej wersji dokumentu. Pomimo niższej dynamiki wzrostu PKB w roku 2009 deficyt budżetu państwa nie uległ zwiększeniu i wyniesie 18,2 mld złotych" - dodała wiceminister.