Pod koniec listopada nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Vistuli&Wólczanki oraz W. Kruka zatwierdziło plan połączenia.

Zgodnie z planem połączenia opublikowanym pod koniec września, w ramach fuzji akcjonariusze W. Kruka za jeden posiadany walor otrzymają 2,4 akcje Vistuli&Wólczanki.