76 proc. przedsiębiorców odczuwa niepewność związaną z działaniami rządu, a 74 proc. jest przekonanych, że w podatkach zbyt wiele zależy od uznaniowych decyzji urzędników - wynika z badania nastrojów przedsiębiorców, zrealizowanego dla Konfederacji Lewiatan.

W badaniu opublikowanym na stronie internetowej Konfederacji Lewiatan wskazano, że 48 proc. przedsiębiorców uważa, iż warunki prowadzenia firmy pogorszyły się w 2016 r. w porównaniu z latami ubiegłymi, a 7 proc. twierdzi, że się poprawiły. Ich zdaniem w 2017 r. wcale nie będzie lepiej. 49 proc. przedsiębiorców negatywnie ocenia możliwości prowadzenia biznesu, a 72 proc. obawia się w tym roku zmian w prawie i działań administracji wobec ich firm.

Wśród barier, które najbardziej utrudniały prowadzenie działalności gospodarczej w 2016 r. przedsiębiorcy najczęściej wymieniali: rosnące koszty zatrudniania pracowników (91 proc.), niepewną sytuację gospodarczą (91 proc.), przepisy podatkowe (88 proc.), niepewną sytuację polityczną (87 proc.) i niedobór wykwalifikowanych pracowników.

W analizie zaznaczono, że w tym roku zwłaszcza duże i średnie firmy spodziewają się rosnących kosztów zatrudnienia (95 proc.), niejasnych lub niespójnych przepisów podatkowych (93 proc.) lub innych regulacji dotyczących działalności gospodarczej (91 proc.).

Duża część przedsiębiorców - czytamy w badaniu - doświadczyła kontroli w 2016 r., ale zwykle ich uciążliwość była na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych. W 2017 r. 51 proc. przedsiębiorców - szczególnie firmy duże - oczekuje, że kontrole będą bardziej uciążliwe.

Ekonomistka Konfederacji Lewiatan dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek zwróciła uwagę w analizie, że jeśli duże firmy obawiają się działań rządu, uznaniowości decyzji urzędników, to mamy poważny problem, który będzie przekładał się kolejny rok na inwestycje.

"W 2016 r. to duże firmy, szczególnie z kapitałem zagranicznym, były buforem dla spadających inwestycji. W tym roku co prawda 54 proc. spośród nich deklaruje wzrost inwestycji, jednak niepewność sytuacji politycznej oraz tworzone nowe prawo gospodarcze może negatywnie wpłynąć na ostateczne decyzje inwestycyjne. A dwóch lat osłabienia skłonności do inwestowania polska gospodarka nie nadrobi nawet największymi wydatkami z funduszy unijnych" - podkreśliła.

Badanie metodą CATI zrealizowała firma SMARTSCOPE w lutym br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników.