Nowy p.o. prezesa PKP S.A. Krzysztof Mamiński ma 60 lat, był działaczem kolejowej "Solidarności", a w zarządzie PKP zasiadał już w latach 1998-2002. Jego żona Barbara, pracowniczka Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP S.A. podjęło w piątek decyzję o powołaniu na stanowisko nowego prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego. Od wiosny 2016 roku był on prezesem zarządu Przewozów Regionalnych.

Krzysztof Mamiński urodził się w 1957 roku, jest absolwentem Technikum Elektryczno-Mechanicznego im. Kasprzaka w Warszawie (1976), jest absolwentem ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pracę w PKP rozpoczął w 1980 na stanowisku konserwatora sprzętu komputerowego w Ośrodku Informatyki Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie. Był działaczem "Solidarności", w latach 1990-98 pełnił funkcje przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy i Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność".

W 1998 roku, w czasach rządu AWS-UW Jerzego Buzka wszedł do zarządu PKP, jeszcze wówczas przedsiębiorstwa państwowego (spółka PKP SA działa od 1 stycznia 2001 roku). W zarządzie PKP i PKP S.A. zasiadał do 2002 roku. Najpierw był członkiem zarządu ds. restrukturyzacji, a następnie ds. pracowniczych.

Po odejściu z zarządu PKP był prezesem spółki zależnej PKP – KPT-W "Natura Tour". Pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. dialogu społecznego w Grupie PKP oraz prezesem Związku Pracodawców Kolejowych. W styczniu 2013 roku podał się do dymisji z tej ostatniej funkcji, gdy związki kolejowe postanowiły zorganizować strajk, a on reprezentował pracodawców w sporze ze związkowcami. Jak wtedy wyjaśniał, jego rezygnacja miała charakter osobisty. Potem był szefem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo.

W marcu 2016 roku został p.o. prezesa Przewozów Regionalnych, a miesiąc później pełnym prezesem. W czerwcu 2016 roku mówił w rozmowie z PAP celem Przewozów Regionalnych jest utrzymanie pozycji największego pasażerskiego przewoźnika kolejowego w Polsce. Zapowiadał, że na modernizację taboru spółka planuje wydać ponad 600 mln zł.

We wrześniu ub. roku informował, że Przewozy Regionalne zmodernizują i zakupią nowy tabor, dzięki przyznanemu przez konsorcjum banków kredytowi o wartości 629 mln zł.

Jest wdowcem. Jego żona Barbara Mamińska była dyrektorem Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.