Z zadań Instytutu Ekonomicznego NBP zniknął punkt: "przygotowywanie okresowych raportów o stanie konwergencji realnej, nominalnej i strukturalnej gospodarki polskiej w kontekście przystąpienia do strefy euro".

Na pytanie PAP z czego wynikają zmiany i czy wpływają na nastawienie banku centralnego względem integracji ze strefą euro biuro prasowe NBP odpowiedziało, że "Narodowy Bank Polski dokonuje okresowych analiz struktury organizacyjnej NBP, wprowadzając zmiany organizacyjne wynikające z bieżących potrzeb, a także służące dalszej poprawie efektywności działań banku centralnego".