"Ale nie naciskamy, bo uważamy, że Rada Polityki Pieniężnej powinna korzystać z tego zakresu autonomii, jaki przewiduje konstytucja" - powiedział premier.

Donald Tusk podkreślił, że postępowanie rządu, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i RPP, jest adekwatne do problemów, jakie pojawiają się w Polsce.

"Przyjęliśmy strategię działania w kryzysie" - powiedział premier. Podkreślił, że jest to strategia polegająca na "działaniu ostrożnym".

Premier zwrócił jednocześnie uwagę, że obniżanie stóp procentowych ma również swoje negatywne skutki.

"Gdyby to było takie proste, że im niższe stopy tym lepiej, a im wyższe tym gorzej, to RPP nie zastanawiałaby się każdorazowo tak wnikliwie, o ile obniżyć stopy procentowe" - powiedział premier.

Tusk podkreślił, że należy mieć zaufanie do RPP. Jednocześnie stwierdził, że gdyby to on sam miał podejmować decyzje o wysokości stóp, to robiłby to "może szybciej i energiczniej".

Zastrzegł jednocześnie, że jego poglądy w tej kwestii nie mają "charakteru rozstrzygającego".