Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec października 402.489,5 mln zł i wzrosło o 1,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 5,8% wobec końca ub. roku.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 132.699,9 mln zł, czyli było o 10,4% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 9,6% wyższe niż na koniec ub. roku.

Według kryterium rezydenta, zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 4,5% m/m do 354.480,5 mln zł (oraz wzrosło o 13,6% wobec końca ub.r.). Zadłużenie zagraniczne wyniosło 180.708,9 mln zł i było 2,0% wyższe m/m (i o 4,6% niższe wobec końca ub.r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych (wg kryterium miejsca emisji) wynosiło w tym okresie 36.626,2 mln zł, co oznacza wzrost o 0,6% m/m, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych wyniosło 357.735,1 mln zł i wzrosło o 1,5% w ujęciu miesięcznym.