Jak podał Urząd w komunikacie, w grudniu 2007 r. z inicjatywy Związku powstał Katalog Zasad Umowy Deweloperskiej, który jest częścią przyjętego wcześniej Kodeksu Dobrych Praktyk. Jego celem miało być uregulowanie kwestii związanych z zakupem mieszkania.

Związek na swojej stronie internetowej razem z informacjami o przyjęciu Katalogu poinformował o akceptacji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kodeksu Dobrych Praktyk. UOKiK poinformował, że sposób przekazania informacji mógł sugerować konsumentom, że Katalog Zasad Umowy Deweloperskiej również został zaakceptowany przez Urząd - była to informacja nieprawdziwa.

Zdaniem UOKiK, mogło to mieć istotne znaczenie dla konsumentów przy wyborze ewentualnego kontrahenta. W opinii Urzędu, zabieg ten zwiększał bowiem wiarygodność oraz poziom zaufania konsumentów do tej regulacji i samych działań deweloperów zrzeszonych w Związku.

Prezes Urzędu uznała, że Polski Związek Firm Deweloperskich stosował nieuczciwe praktyki rynkowe i wprowadzał konsumentów w błąd. Przedsiębiorca musi umieścić decyzję Urzędu na swojej stronie internetowej na 6 miesięcy i dwukrotnie opublikować ją na jednej z pięciu pierwszych stron dwóch dzienników o zasięgu ogólnopolskim. "Na przedsiębiorcę została również nałożona kara finansowa w wysokości prawie 7 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

UOKiK podał, że jest to kolejna decyzja wydana na podstawie ustawy z grudnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Została w niej sformułowana tzw. czarna lista praktyk, szczegółowo określająca zachowania przedsiębiorców, które mogą zniekształcać decyzje handlowe słabszych uczestników rynku.

Ustawa kładzie szczególny nacisk na obowiązek rzetelnego informowania, np. w reklamie, o produkcie lub usłudze. Do tej pory Urząd wydał już kilka decyzji na podstawie tej ustawy. W toku jest też kilka nowych postępowań.