Poprawę koniunktury sygnalizuje 16% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 26% (przed miesiącem odpowiednio 19% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy odnotowują dalsze ograniczanie bieżącego portfela zamówień, na co wpływa spadek zagranicznego i - w mniejszym stopniu - krajowego portfela zamówień. Maleje bieżąca produkcja. Na najbliższe trzy miesiące przewiduje się dalsze zmniejszenie portfela zamówień i produkcji" - podano w komunikacie.

GUS: stan zapasów wyrobów gotowych jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny

"Mimo terminowego ściągania należności od kontrahentów zwiększają się trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są bardziej pesymistyczne od formułowanych w listopadzie. Planowane zmniejszenie zatrudnienia jest bardziej znaczące niż prognozowano w ubiegłym miesiącu. Można spodziewać się spadku cen" - czytamy dalej.

W grudniu przedsiębiorcy prowadzący działalność w większości działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają pogorszenie ocen koniunktury.

Mimo to korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (plus 12 - spadek o 6 punktów), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 5 - spadek o 3 punkty), wyrobów chemicznych (plus 3 - spadek o 7 punktów) oraz prowadzący działalność wydawniczą i poligraficzną (plus 3 - spadek o 5 punktów), podał także GUS.