Jak opisałaby pani Kaufland jako pracodawcę?

Firma Kaufland jest idealnym miejscem dla każdego, kto chciałby pracować w środowisku międzynarodowym. U nas czekają zadania, które realizujemy we współpracy z naszymi zagranicznymi kolegami. W zależności od obszaru zatrudnienia istnieje także możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poza granicami kraju, w jednej z naszych europejskich lokalizacji. Ponadto wspieramy rozwój zatrudnionych u nas osób – począwszy od praktykantów, rozpoczynających dopiero swoją karierę, po doświadczonych menedżerów. Oferujemy możliwości, wyzwania i stabilną przyszłość, a przede wszystkim zawsze gramy fair.

Dla wielu potencjalnych i obecnych pracowników kluczowym zagadnieniem jest atmosfera w pracy, no i oczywiście wynagrodzenie. Jak to wygląda w Kauflandzie?

Dbamy o naszych pracowników – zarówno nowych, jak i tych z dłuższym stażem. Mamy świadomość tego, że zadowolony pracownik stanowi fundament silnego przedsiębiorstwa. Usatysfakcjonowany pracownik wychodzi z inicjatywą i zawsze jest gotowy do działania. Z tego powodu, obok stabilnych miejsc pracy i miłej atmosfery, mamy do zaoferowania znacznie więcej korzyści, które przekładają się na zadowolenie z pracy. Pracownicy naszej firmy otrzymują atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet dodatkowych świadczeń. Przy ustalaniu zasad wynagradzania kierujemy się nie tylko obowiązującymi przepisami prawa, ale także monitorujemy poziom zarobków w innych przedsiębiorstwach, aby nasz system wynagradzania mógł być konkurencyjny.

W takim razie jak wygląda system motywacyjny w firmie?

Stawiamy na otwartość, mam tu na myśli bezpośrednią i szczerą wymianę doświadczeń między pracownikami, bez względu na poziom w hierarchii czy zakres odpowiedzialności. Jeśli pracownik przedstawi nowe, ciekawe pomysły, to nie ma żadnych przeszkód, aby zostały one wdrożone. Jesteśmy otwarci na zmieniające się warunki otoczenia, mając na uwadze rozwój oraz stałą poprawę funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Zwracamy szczególną uwagę na równe traktowanie pracowników oraz wzajemny szacunek. Perspektywy dla pracowników są u nas bardzo szerokie i różnorodne, wszystko zależy od obszaru ich zainteresowań. Umożliwiamy awans na stanowiska kierownicze. Obsadzamy wolne stanowiska w pierwszej kolejności w drodze awansu wewnętrznego, popierając jednocześnie zmiany stanowisk między działami. Praktycznie cały czas prowadzone są wewnętrzne rekrutacje. Z każdym pracownikiem przeprowadzamy regularne rozmowy oceniające jego pracę, zachowanie i rozwój w przedsiębiorstwie. Planujemy czas oraz tworzymy warunki pracy w taki sposób, by umożliwić osobom przez nas zatrudnionym pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Jak Kaufland inwestuje w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników?

Naszą siłą jest różnorodność, a ona sprzyja rozwojowi. Jako jedno z największych międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych oferujemy szerokie perspektywy na każdym etapie kariery – od programów stażowych, aż po indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego. Inwestujemy w każdego pracownika. Co roku przeznaczamy prawie 11 mln zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Ponadto nasi pracownicy mają możliwość nauki języków obcych, a także brania udziału w programach wymiany międzynarodowej.

Ważnym elementem przed podjęciem pierwszej pracy jest możliwość zdobycia praktycznej wiedzy jeszcze w trakcie nauki. Czy Kaufland w tym pomaga?

Od wielu lat bierzemy udział w Dniach Kariery przeprowadzanych przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Przygotowujemy staże dla studentów i absolwentów. Obecnie realizujemy program „Absolwent” w Departamencie Sprzedaży. Po rekrutacji, która była wieloetapowa i obejmowała m.in. wywiad telefoniczny i rozmowę kwalifikacyjną, wyłonione zostały osoby, które rozpoczęły wdrożenie na stanowisku dyrektor marketu. Dwunastomiesięczny program przewiduje zdobycie wiedzy we wszystkich aspektach funkcjonowania marketu oraz opiekę i wsparcie dyrektorów marketów i dyrektorów regionalnych w miejscu, gdzie realizowane jest wdrożenie. W tym momencie rusza już kolejna edycja tego programu i wszystkich chętnych gorąco zachęcam do aplikowania.

Na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć, jakie predyspozycje i umiejętności są cenione przez firmę Kaufland?

Przyszłość naszej firmy to ludzie, którzy realizują cele, są zaangażowani, kompetentni, z pasją, czyli ci, dzięki którym Kaufland utrzyma swoją pozycję lidera w branży handlowej. Na stanowiska kierownicze szukamy ludzi wykształconych – absolwentów uczelni wyższych. Oferujemy wiele stanowisk pracy z różnych dziedzin. Można powiedzieć, że działamy na zasadzie „powiedz nam, jakie są Twoje zainteresowania, a znajdziemy dla Ciebie odpowiednią ofertę”.

Rozmawiał
Daniel Szabaciuk

Artykuł powstał przy współpracy z: