Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating Energi na poziomie "Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka.

"W ocenie agencji rating odzwierciedla wysoki udział regulowanego segmentu dystrybucji w zyskach Grupy. Przejrzystość przepływów pieniężnych tego segmentu pozytywnie wpływa na profil kredytowy Energa i ogranicza ryzyka wynikające z realizowania znacznego programu inwestycyjnego zaktualizowanego w 2016 roku, skutkującego wzrostem wskaźników zadłużenia, oraz niskich cen energii elektrycznej i zmniejszonego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Moody's w swojej ocenie ratingowej zakłada, iż Grupa nie zaangażuje się w akwizycje, których skala istotnie przekroczy poziom nakładów inwestycyjnych określonych w zaktualizowanej strategii Grupy. Ponadto, rating uwzględnia wyższy profil ryzyka biznesowego segmentów wytwarzania i sprzedaży, podano również.

Agencja zauważa, iż w dalszym ciągu pozostaje niepewny przyszły kształt rynku energii w Polsce z uwagi na m.in. planowane wprowadzenie rynku mocy. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Agencji, iż Energa, pomimo występowania negatywnych czynników rynkowych, utrzyma wskaźniki zadłużenia na określonym poziomie, podsumowano w komunikacie.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.