Polska ma największy potencjał, aby być najszybciej rozwijającą się gospodarką spośród krajów Unii Europejskiej w perspektywie długookresowej do 2050 r. – wynika z raportu firmy doradczej PwC "The long view: How will the global economic order change by 2050?”.

W raporcie eksperci PwC podkreślają, że w perspektywie długookresowej będzie kontynuowana tendencja do zwiększania udziału rynków wschodzących w światowym PKB. Zdaniem autorów opracowania, Polska i Kolumbia to dwa kraje, które mają największy potencjał, by do 2050 r. odnotować najszybszy wzrost gospodarczy w swoich regionach – odpowiednio w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej.

Pozytywne perspektywy wzrostu gospodarczego pokrywają się z oceną prezesów firm z Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w badaniu PwC „CEO Survey 2017”.

38 proc. z nich jest w pełni przekonana o wzroście przychodów swoich firm w kolejnym roku, a kolejne 41 proc. jest o tym przekonana "do pewnego stopnia”. Jeśli chodzi o perspektywę trzyletnią wskaźniki te kształtują się odpowiednio na poziomie: 44 i 41 proc.