Poprawki Senatu miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Zmieniona ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje, że osoba, która chce założyć firmę, będzie składała tylko jeden wniosek. Przedsiębiorca wypełni wniosek, złoży go lub prześle do urzędu gminy. Resztę mają załatwić za niego pracownicy urzędu.

Będzie to tzw. zasada jednego okienka i zacznie obowiązywać od 31 marca 2009 roku. Będzie tylko przejściową formą rejestracji działalności gospodarczej. Zostanie zastąpiona od 1 lipca 2011 przez tzw. zasadę zero okienka. Przedsiębiorca w celu zarejestrowania firmy będzie wówczas wypełniał jedynie odpowiedni formularz na stronie internetowej.

Obecnie przedsiębiorca, który chce zarejestrować firmę, musi składać kilka wniosków w urzędach: gminy, skarbowym, statystycznym, a także w ZUS.

Nowe przepisy przewidują ponadto utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Większość przepisów - oprócz wspomnianych regulacji dotyczących tzw. jednego okienka i zero okienka - wejdzie z życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Obecnie ustawa zostanie przekazana do podpisu przez prezydenta RP.