W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy czynsze w wynajmowanych mieszkaniach wzrosły o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent. I to nie tylko w największych aglomeracjach. Obecnie np. ceny najmu kilkupokojowych mieszkań w Toruniu są wyższe niż w Warszawie. W tej sytuacji wiele osób poszukujących korzystnych inwestycji rozważa poszerzenie najmu na większą skalę.

Gdy brak zdolności kredytowej

Ci, którzy mają dużą zdolność kredytową, mogą zainwestować w nowy lokal pod wynajem zaciągając kredyt zabezpieczony choćby w formie hipoteki ustanowionej w księdze wieczystej już posiadanego mieszkania. Bywa jednak, że nie posiadając zbyt wysokich dochodów osoby takie w opinii banków nie legitymują się zdolnością kredytową lub jest ona zbyt mała, by bank pożyczył pieniądze na sfinansowanie zakupu. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad skorzystaniem z leasingu zwrotnego.

Do niedawna leasing nieruchomości był domeną wielkich firm, pozyskujących tym sposobem głównie biurowce oraz budynki o przeznaczeniu logistycznym. Nie mogło być inaczej, skoro zajmujące się finansowaniem takich transakcji spółki leasingowe były zainteresowane transakcjami o wartości minimum 1 mln zł. Obecnie jednak sytuacja uległa zmianie i wielu finansujących deklaruje zainteresowanie transakcjami na tym rynku o wartości nawet 100 tys. zł.

Ważne!

Dzięki leasingowi zwrotnemu nieruchomości inwestorzy odzyskają szybko kapitał, który będą mogli przeznaczyć na kolejne inwestycje

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny jest szczególną formą leasingu, dotyczącą zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. W ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularnym instrumentem optymalizacji zarządzania posiadanym majątkiem, szczególnie nieruchomościami. Transakcje leasingu zwrotnego pozwalają uwolnić środki zamrożone w nieruchomościach, jak również zmienić strukturę finansowania majątku oraz prowadzonej działalności, często obniżając koszty.

Transakcje tego typu polegają na tym, że klient sprzedaje nieruchomość firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki, które może przeznaczyć na kolejne inwestycje lub kapitał obrotowy (firmy leasingowe w przypadku leasingu zwrotnego nie kontrolują wydatkowania pozyskanych przez klienta środków, może on nimi swobodnie dysponować). Ta sama nieruchomość staje się przedmiotem leasingu, co umożliwia klientowi jej dalsze użytkowanie i czerpanie z niej pożytków.

Każdy podmiot gospodarczy (bez względu na formę prawną prowadzonej działalności) posiadający nieruchomość o uregulowanym stanie prawnym oraz w dobrym stanie technicznym może skorzystać z tej formy finansowania.

Do rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyznania leasingu nieruchomości niezbędne są dla firmy leasingowej trzy rodzaje dokumentów: dokumenty rejestrowe klienta, dokumenty dotyczące jego sytuacji finansowej oraz dokumenty dotyczące nieruchomości.

Inwestycje grupowe

Leasing zwrotny może dotyczyć wszelkich nieruchomości - także dużych biur czy budynków mieszkalnych wybudowanych pod wynajem. Dzięki temu inwestorzy odzyskają szybko kapitał, który mogą przeznaczyć na kolejne inwestycje tego typu. A ponieważ wraz ze wzrostem cen mieszkań przy równoczesnym wzroście oprocentowania kredytów hipotecznych ożywił się rynek najmu, można szybko spodziewać się instytucjonalnych inwestorów (w tym funduszy), zainteresowanych takimi inwestycjami. Wiedzą oni doskonale, że takie mieszkania, wybudowane w wysokim standardzie i pod klucz, co w Polsce „stanu surowego” wciąż jest nowością, wkrótce będą poszukiwane przede wszystkim. Ich klientami będą zarówno sami lokatorzy, jak i pracodawcy, którzy, oferując mieszkanie w dobrym standardzie fachowcom wysokiej klasy, zyskają przewagę nad konkurentami poszukującymi równie pilnie takich fachowców.

Gdy tylko pojawi się taka oferta - najmu długoterminowego lub leasingu - ze strony inwestorów, a praktycznie działających w ich imieniu zarządców takich nieruchomości, chętniej oni będą zawierać tego typu umowy niż korzystać z rynku okazjonalnego. Wiąże się z nimi bowiem obsługa w szerszym zakresie niż w przypadku właścicieli oferujących na rynku najem jednego czy kilku mieszkań. Zmniejsza się także ryzyko transakcji, co w obrocie gospodarczym jest kwestią niebagatelną.