Przyjęte przez Sejm poprawki Senatu do ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego doprecyzowują przepisy.

Ustawa nie gwarantuje produkcji statków w sprzedanych stoczniach.

Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik podkreślił w piątek, że sprzedaż majątku stoczni musi mieć charakter bezwarunkowy. "Ogłoszenie o przetargu nie może zawierać ograniczeń, na rzecz jakich podmiotów aktywa stoczni mogą być zbywane" - dodał Gawlik.

"W ustawie jest szereg propozycji, które mają zagwarantować możliwość konkurowania produkcji stoczniowej" - przekonywał wiceminister.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.