Czasami drobny błąd maklera może przełożyć się na głęboką stratę w portfelu inwestora, a chwila zwłoki w realizacji zlecenia może mieć wpływ na rozwój wypadków.
Każdy inwestor powinien odpowiedzialnie traktować swoje sprawy finansowe. Tymczasem wiele skarg na domy maklerskie wynika z braku zapoznania się z podpisanymi umowami czy też zasadami funkcjonowania instrumentów finansowych.
Klientowi biura maklerskiego przysługuje prawo do reklamacji. W obliczu problemów należy bezwzględnie wykorzystać to prawo, ponieważ niektóre z dalszych możliwości zależą od wyczerpania właśnie tej ścieżki działań. Zasady składania oraz rozpatrywania skarg są określone w regulaminie świadczenia usług brokerskich danego biura (udostępniany on jest przy podpisywaniu umowy o prowadzenie rachunku).