W e-branży chce działać coraz więcej firm. Często ich założycielami są młodzi ludzie, którzy mają świetne, innowacyjne pomysły, ale nie mają środków na ich realizację. To między innymi właśnie dla nich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przygotowała na te cele fundusze w ramach działań „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” (działanie 8.1) i „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” (działanie 8.2).

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej - zgłaszane projekty powinny wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i programistyczne. Istotą każdego projektu powinno być świadczenie usług cyfrowych lub stworzenie produktu cyfrowego niezbędnego do świadczenia tych usług.

Co to jest usługa cyfrowa?

Usługa cyfrowa to usługa dostarczana za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, której świadczenie jest zautomatyzowane i które wymaga niewielkiego udziału człowieka, a jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Oznacza to, że wsparciem nie mogą być objęte projekty, w których kanały elektroniczne służą jedynie do komunikacji między usługodawcą a klientem, natomiast sama usługa realizowana jest zasadniczo w sposób tradycyjny.

Sklepy internetowe, konwencjonalne aukcje w sieci, sprzedaż płyt CD, DVD, gier komputerowych czy książek i innych towarów i produktów drogą elektroniczną nie mogą być objęte wsparciem. Podobnie jak usługi w postaci porad świadczonych przez prawników, doradców finansowych, psychologów za pomocą poczty elektronicznej czy usługi edukacyjne, gdy treść kursu tylko przesyłana jest za pomocą internetu. Wtedy nie mamy do czynienia z e-learningiem tylko z kursem korespondencyjnym. Działanie 8.1 nie wyklucza jednak wsparcia dla całego handlu elektronicznego. Dofinansowana może być sprzedaż usług cyfrowych. Główna idea, jaka przyświeca temu działaniu, to pobudzanie rozwoju gospodarczego w kierunku upowszechniania nowoczesnych, cyfrowych technologii.

Szansę na dofinansowanie w ramach działania 8.1 mają mikro- i małe firmy zatrudniające do 50 osób i działające nie dłużej niż rok. Przy wdrażaniu tego rodzaju projektów można liczyć nawet na zwrot 85 proc. poniesionych wydatków i jednocześnie nie więcej niż 1 milion złotych.

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - projekty zgłaszane w tym działaniu powinny dotyczyć nawiązania lub rozwinięcia współpracy między przedsiębiorstwami na poziomie technicznym (informatycznym) jak również organizacyjnym, które prowadzą do realizacji biznesu w formie elektronicznej. Wsparciem mogą być objęte mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wraz z innymi firmami będą chciały prowadzić biznes w formie elektronicznej. W takim przedsięwzięciu muszą brać udział i współpracować co najmniej trzy firmy. Ich działania powinny polegać m.in. na zintegrowaniu swoich systemów informatycznych lub wdrażaniu nowych, które umożliwią automatyzację wymiany informacji i procesów biznesowych. Wnioskodawcy na tego rodzaju projekty mogą otrzymać nawet 2 miliony złotych wsparcia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabory wniosków w nowych konkursach w ramach działań 8.1 i 8.2 POIG w pierwszym kwartale 2009 roku.

Szczegółowe informacje: www.parp.gov.pl w zakładce „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka”.