Dolny Śląsk – bogatym obszarem najbardziej rozwiniętym architektonicznie

Rozwojowi Dolnego Śląska sprzyjają czynniki ekonomiczne, historyczne, demograficzne i społeczne. Spośród Ziem Odzyskanych po 1945 roku, Dolny Śląsk był najwyżej rozwiniętym obszarem, o najbogatszej i najbardziej zróżnicowanej infrastrukturze. Wille, pałace, zamki, posiadłości, pensjonaty w miejscowościach o bogatych tradycjach uzdrowiskowych, kamienice i budynki wielorodzinne, a także kościoły to obiekty zabytkowe lub zrujnowane, których jest tutaj najwięcej w Polsce.

Prywatni inwestorzy coraz częściej interesują się atrakcyjnymi turystycznie okolicami Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby, aby rewitalizować i przekształcać istniejącą zabudowę.

Przez ostatnie dwadzieścia lat dynamicznie sprzedawały się tereny inwestycyjne (Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Wysoka, Tyniec Mały, Domasław) a towarzyszył temu wzrost inwestycji mieszkaniowych, powstawanie obiektów i mieszkań na wynajem oraz hoteli dla przyjeżdżających licznie do Wrocławia pracowników.

Rośnie ilość mieszkań wydanych na rynku pierwotnym

W wyniku efektywniejszej promocji Polski zagranicą i coraz lepszej sytuacji gospodarczej kraju, więcej osób decyduje się na zakup domu lub apartamentu w celu czerpania zysków długoterminowych. Mimo że mieszkania uchodzą za inwestycje najpewniejsze, to nie jest wybór dla każdego. Mogą sobie na nie pozwolić tylko osoby gotowe zamrozić kapitał przynajmniej na kilka lat.

Na inwestycji w nieruchomości nie będzie można stracić. Zarobią jednak głównie cierpliwi. Czynnikiem, który przyciąga potencjalnych klientów inwestycyjnych, jest oczekiwana stopa zwrotu w skali roku, która może osiągnąć nawet 10%. Mieszkania drożeją i będę drożeć.
Najwięcej mieszkań sprzedawało się w okresie boomu w latach 2006-2007. Od 2010 roku notuje się systematyczny wzrost sprzedaży. W pierwszym kwartale 2016 roku sprzedało się już o 15% więcej mieszkań niż w pierwszym kwartale roku 2015. O 14%, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła w Polsce ilość wydanych mieszkań na rynku pierwotnym.

Jedno jest jednak pewne. Cały czas lokowanie kapitału w nieruchomości jest doskonałą inwestycją przynoszącą znaczne zyski.

Domy są i będą doskonałą inwestycją

Wzrost zamożności Dolnoślązaków powoduje, że coraz więcej osób kupuje drugie mieszkanie lub dugi dom w najbardziej atrakcyjnych rejonach. Przykładem jest gmina Lubin i jej dynamiczny rozwój dzięki zlokalizowanej tu siedzibie KGHM Polska Miedź S.A., jednego z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie, w której znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców Gminy Lubin i której działalność wpływa istotnie na rozwój gminy.

Mieszkańcy Lubina nie mają większych problemów w znalezieniu zatrudnienia i pozyskaniu dochodów, głównie dzięki zatrudnieniu w KGHM oraz tworzeniu nowych bądź rozwijaniu istniejących firm. Średnie dochody uzyskiwane w KGHM S.A. to około 11 tys. złotych, a pracownicy rozpoczynający pracę otrzymują wynagrodzenie na poziomie 5-6 tys. zł, co bezpośrednio przekłada się na dużą zdolność kredytową i w efekcie mocno napędza rynek pierwotny mieszkań i domów.

W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa jednorodzinnego i osiedlaniem się w gminie mieszkańców z terenów miejskich od roku 2013 następuje stały wzrost liczby mieszkańców. Miasto Lubin dynamicznie się rozwija i wkrótce osiągnie 100 tysięcy mieszkańców. To tu świeżo zatwierdzono utworzenie największej na Dolnym Śląsku Specjalnej Strefy Ekonomicznej aktywności gospodarczej na terenach obejmujących około 450 ha. Jest to obszar objęty szeregiem ulg podatkowych dla inwestorów. To równocześnie miejsce, gdzie mogą oni rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie, co jeszcze bardziej podsyci popyt na nowe domy i mieszkania.

Kluczową sprawą dla rozwoju Gminy Lubin i stanu środowiska na jej terenie jest koncepcja uruchomienia odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenach położonych w okolicy Lubina w kierunku na Legnicę i Ścinawę.

Dlatego najbliższe lata powinny obfitować w wiele nowych inwestycji.

Wywłaszczone tereny gminne Lubina stały się alternatywą dla developerów

Na rynku średnich miast nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach, dlatego właśnie tutaj pierwszą strategiczną inwestycję rozpoczęło Dolnośląskie Centrum Developerskie SA, notowane na giełdzie New Connect.

Projekt spółki jest pomysłem na inwestycje, możliwym do realizacji dopiero teraz po niedawno uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie inwestycja znajduje się na etapie uzyskania wydanej pod koniec 2016 roku Prawomocnej Decyzji Podziałowej, w wyniku której zostały wywłaszczone tereny pod drogi gminne i energetykę oraz wyznaczono działki pod zabudowę wielorodzinną o łącznej pow. 4 ha, działki pod zabudowę usługową - handlową o łącznej pow. 2,5 ha, działki pod zabudowę jednorodzinną szeregową intensywną o łącznej pow. 3,7 ha a także działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą o łącznej pow. 10,05 ha. Inwestycja znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji na terenie miasta Lubin, w odległości 1,5 km w linii prostej od głównej Galerii Handlowej Lubina.

Developer, którego przedmiotem działalności jest stawianie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych, chce pozyskać środki finansowe, m.in. z emisji obligacji na przygotowanie szczegółowej, kompleksowej koncepcji całego osiedla, przeprowadzenie dalszych podziałów geodezyjnych, wykonanie projektów architektonicznych i budowlanych, rozpoczęcie inwestycji budowlanych, inwestycje marketingowe w celu sprzedawania działek wraz z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę lokalnym deweloperom i klientom indywidualnym a także na prowadzenie dalszych prac budowlanych. Pełny proces inwestycyjny powinien potrwać od 3 do 5 lat.

DCD S.A. zaprasza do inwestycji spółkę DW NORD Sp. z o.o.

Dolnośląskie Centrum Developerskie SA zaprosiło do wspólnej inwestycji inwestora branżowego – Spółkę DW NORD Sp. z o.o., która daje zabezpieczenie na obligacje (hipoteka na działkach pod budowę osiedla). Dnia 9 stycznia 2017 r. obydwie Spółki podpisały umowę konsorcjum dotyczącą realizacji inwestycji deweloperskich. Umowa dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. Projekt obejmie stworzenie kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługowo-handlową na gruntach inwestycyjnych będących w posiadaniu DW NORD w mieście Lubin.

DW NORD Sp. z o.o. zajmuje się działalnością deweloperską polegającą na wznoszeniu budynków na gruntach inwestycyjnych będących jej własnością i posiada możliwość pozyskania kolejnych gruntów. DW NORD jest spółką celową posiadającą kadrę osób z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrealizowanych inwestycji deweloperskich w Trójmieście i okolicy, takich jak budowa apartamentowców w prestiżowych lokalizacjach w Jastrzębiej Górze, Władysławowie i Helu. DW NORD posiada również nieruchomości w bardzo prestiżowej lokalizacji w Gdyni, gdzie DW NORD uruchamia inwestycję polegającą na budowie osiedla domów jednorodzinnych i obecnie wystąpiła już z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Dolnośląskie Centrum Developerskie SA, obok KGHM SA - kołem napędowym dolnośląskiego rynku nieruchomości

Cele zapisane w Strategii Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Developerskiego SA na lata 2016-2020 wpisują się w nadrzędny dla gminy Lubin wieloletni dokument strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. Strategię Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030.

Developer planuje zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej marki w budownictwie na Dolnym Śląsku i wejście na nowe rynki, począwszy od 2019 roku. W 2018 r. planuje osiągnięcie co najmniej 12,9 mln zł zysku netto i minimum 43 mln zł przychodów, a także osiągnięcie poziomu sprzedaży po 2017 r. na poziomie co najmniej 200 lokali mieszkalnych i wypracowanie w 2017 r. dodatniego wyniku netto. W III kwartale 2016 r. spółka skupiała się głównie na przeorganizowaniu działalności emitenta, czego skutkiem jest przyjęta nowa strategia Spółki na lata 2016-2020. Obecnie Zarząd Spółki zbadał możliwości finansowania powyższych inwestycji z 2-letnich obligacji z zabezpieczeniem hipotecznym po stałej atrakcyjnej stopie zwrotu dla inwestorów.

Gmina Lubin stała się przyjazna mieszkańcom i rozwija się w oparciu o zachowane walory przyrodniczo-kulturowe regionu, przedsiębiorczość mieszkańców a także aktywność KGHM Polska Miedź S.A. Podobnie Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A. już za kilka lat stanie się potęgą tego regionu jako przyjazny developer, zarówno inwestorom jak i mieszkańcom gminy.

Autor: Sylwia Hucik-Gaicka – Dyrektor Zarządzający kancelariambonds.pl