Polska Telefonia Komórkowa Centertel i Telekomunikacja Polska należą do Grupy TP. Obie spółki oferują swoim klientom dostęp do internetu. Urząd od początku września do końca października br. przeprowadził kontrolę Grupy TP i TP. Sprawdzał, czy Telekomunikacja Polska nie narusza zasad konkurencji na rynku dostępu do internetu.

Kontrolą objęto sposób zarządzania Grupą TP i spółką TP, ich strukturę organizacyjną, procesy przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz marketing i sprzedaż.

UKE stwierdził, że TP i PTK Centertel wspólnie planowały kierunki strategii na rynku świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Tym samym ograniczały konkurencję na tym rynku.

Naruszenia dotyczyły też m.in. przepływu niedostępnych innym operatorom informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi TP i PTK Centertel, odpowiedzialnymi za sprzedaż hurtową i detaliczną oraz dostępu do pomieszczeń, sieci telekomunikacyjnej i infrastruktury informatycznej. TP oraz PTK Centertel współpracowały w tym zakresie ze sobą na lepszych, niedostępnych innym operatorom warunkach.

UKE wezwał Grupę TP do usunięcia w ciągu 60 dni nieprawidłowości.