Weto prezydenta blokuje bardzo ważny element polityki gospodarczej rządu - powiedział minister finansów Jacek Rostowski podczas debaty w Senacie nad budżetem na 2009 r.

"Myślenie "po nas choćby potop" jest widoczne w działaniach opozycji" - powiedział Rostowski. Dodał, że w działania takie wpisuje się decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego o zawetowaniu ustawy zapewniającej emerytury pomostowe grupom zawodowym wykonującym pracę w szczególnych warunkach.

"Budżet jest częścią polityki gospodarczej rządu. Weto prezydenta blokuje bardzo ważny element polityki gospodarczej rządu. Tym wetem prezydent blokuje też zmiany, których celem było uzdrowienie finansów publicznych" - powiedział Rostowski.

Według Rostowskiego, polityka blokowania kluczowych reform mających na celu uzdrowienie finansów publicznych i zwiększenie efektywności wydatków przypomina "najgorsze tradycje wczesnej polskiej demokracji", gdy jednym liberum veto można było rozsadzić najlepszy program ratowania kraju.

"Walka ze skutkami kryzysu kolejnym priorytetem rządu"

Przygotowanie gospodarki polskiej na skutki światowego kryzysu, to kolejny priorytet rządu PO i PSL - powiedział minister finansów Jacek Rostowski podczas debaty w Senacie nad ustawą budżetową na 2009 r.

Rostowski wskazał sześć, określonych wcześniej, celów budżetowych: obniżenie długu publicznego i deficytu, niższe podatki, wzrost wydatków inwestycyjnych, prywatyzację, liberalizację gospodarki i wejście do strefy euro.

Zdaniem ministra, ustawa budżetowa wpisuje się w harmonogram realizacji tych celów.

Mimo zawirowań na światowych rynkach utrzymujemy w ustawie budżetowej na 2009 r. deficyt na poziomie 18,2 mld zł - powiedział Rostowski.

"Tym samym utrzymujemy ścieżkę naszego zadłużenia w relacji do PKB i tę założoną w programie konwergencji - przez co udowadniamy naszą determinację w przygotowaniu Polski do przyjęcia euro w 2012 roku" - podkreślił.

"Łączna suma deficytu budżetu państwa i ujemnego finansowania z prywatyzacji wynosi około 40 mld zł, jest to 2,9 proc. przyszłorocznego PKB" - dodał.

"Ograniczenie deficytu umożliwi RPP obniżki stóp procentowych"

Ograniczenie deficytu budżetowego umożliwi Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) obniżanie stóp procentowych - powiedział Rostowski.

"Ograniczając deficyt tworzymy przestrzeń dla RPP, aby bezpiecznie mogła obniżać stopy procentowe. A niskie stopy procentowe przy niskiej inflacji to najskuteczniejsze lekarstwo na spowolnienie gospodarcze. A mniejsze spowolnienie gospodarki to wyższe wpływy do budżetu i więcej środków na wydatki rozwojowe i socjalne" - powiedział Rostowski.

Przypomniał, że jeżeli okaże się, że kryzys ma silniejszy wpływ na Polskę, niż wcześniej szacowano, rząd jest gotowy na podjęcie dalszych kroków - nowelizacji ustawy budżetowej.

Rostowski dodał, że rząd przygotował paletę instrumentów które pozwolą elastycznie reagować w takiej sytuacji. Zawarte są w "Planie Stabilności i Rozwoju". Oprócz rozwiązań budżetowych minister wymienił m.in. ustawy: o Komitecie Stabilności Finansowej, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, czy ustawę o dokapitalizowaniu instytucji finansowych.