W związku z przyspieszeniem o rok budowy elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim, która ma zostać oddana do użytku w 2014 roku, oraz rozmowami pomiędzy prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym i premierem Donaldem Tuskiem o zakupie przez Polskę reaktorów atomowych na nowo rozgorzała dyskusja o energii atomowej i skutkach budowy elektrowni jądrowej.

Rosyjska inwestycja

Rosyjska elektrownia najprawdopodobniej zostanie wybudowana w powiecie krasnoznamienskim, jedynie około 60 km od polskiej granicy. Wszelkie zagrożenia związane z nieprawidłową pracą reaktora będą miały bezpośredni skutek w postaci skażenia terytorium naszego kraju. Tak więc obawy przeciwników budowy elektrowni atomowej w Polsce właśnie ziszczają się za sprawą działań wschodniego sąsiada. W efekcie wszelkie dyskusje wokół ekologicznych konsekwencji budowy takiej elektrowni w Polsce stają się jałowe. Powstanie nowej elektrowni atomowej dodatkowo wzmocni pozycję Rosji jako potentata w dziedzinie eksportu energii i surowców energetycznych. Budowa nowej elektrowni będzie również miała wpływ na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, gdyż Rosjanie planują część produkowanej w ten sposób energii sprzedawać do Polski i na Litwę.

Alternatywa dla węgla

W obliczu tych wydarzeń, dyskusji nad pakietem klimatycznym oraz rosnących cen węgla nie ma dla Polski innego rozwiązania niż wybudowanie elektrowni atomowej. Energetyka atomowa jest dla nas najtańszą i najbardziej optymalną metodą obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W obliczu coraz bardziej zaawansowanych rozmów na temat wprowadzenia w życie pakietu energetyczno-klimatycznego należy natychmiast rozpocząć działania mające na celu zminimalizowanie jego negatywnych ekonomicznych konsekwencji dla naszej gospodarki.

Prawo i kadry

Podstawowy problem związany z budową elektrowni atomowej w Polsce polega na braku odpowiednich uregulowań prawnych. Przede wszystkim należy dokonać szeregu odpowiednich nowelizacji przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, aby stworzyć dla takiej inwestycji odpowiednie ramy prawne. Z uwagi na długotrwałość procesu legislacyjnego prace takie należy rozpocząć jak najszybciej, gdyż odpowiednie ustawodawstwo stanowi podstawę wszelkich innych działań.

Należy zwrócić uwagę na brak odpowiednio wykształconej kadry specjalistów. Niedobór kadry inżynierskiej widać w skali całego kraju. Brak ten będzie szczególnie trudny do uzupełnienia w przypadku specjalistów z branży energetyki atomowej, z uwagi na długotrwały proces ich kształcenia, tym bardziej że w dużej mierze musi on odbyć się poza granicami naszego kraju.

Jeszcze nigdy budowa elektrowni atomowej w Polsce nie cieszyła się tak wysokim poparciem społeczeństwa jak dziś. Tym poważniej należy rozważyć propozycję prezydenta Sarkozego o sprzedaży Polsce reaktora atomowego.