Związek Banków Polskich ocenia, że rekomendowane przez KSF podwyższenie wymogów kapitałowych dla banków będzie oznaczać mniejszą ich zdolność do udzielania nowych kredytów, a nałożenie dodatkowego bufora będzie stanowić duże obciążenie dla całego sektora bankowego.

"KSF rekomenduje podwyższenie wymogów kapitałowych dla banków w kilka sposób. Takie działanie będzie musiało oznaczać mniejszą zdolność banków do udzielania nowych kredytów dla gospodarki. Banki nie mają dziś dużych możliwości zwiększenia kapitałów poza zatrzymaniem wypracowanych zysków. Te ostatnie są wysokie, ale w dużym stopniu zależały w 2016 r. od czynników jednorazowych takich jak dochód z akcji VISA" - napisano w komentarzu ZBP.

"Jednocześnie aktualny stan rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych, nastroje inwestorów oraz sytuacja finansowa wielu dominujących akcjonariuszy polskich banków uniemożliwi skuteczne przeprowadzenie emisje nowych akcji" - dodano.

Według ZBP, nałożenie dodatkowego bufora na wszystkie banki działające w Polsce będzie stanowić duże obciążenie dla całego sektora bankowego.

"Bufor należy określić jako bardzo wysoki, maksymalnie wysoki, jaki można nałożyć na banki bez konieczności uzyskiwania opinii europejskich instytucji" - ocenia ZBP.

ZBP pozytywnie odniósł się do planów wprowadzenia zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców bowiem obecnie środki funduszu są wykorzystane w ograniczonym stopniu.

Komitet Stabilności Finansowej przyjął w piątek uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. KSF rekomenduje m.in. podniesienie wagi ryzyka do 150 proc. i nałożenie bufora ryzyka systemowego w wysokości 3 proc.