Dla amerykańskiej stopy podstawowej (federal funds rate), wynoszącej dotąd 1,0 proc., ustalono nową wielkość docelową od 0 do 0,25 proc. Stopa ta dotyczy oprocentowania doraźnych pożyczek, udzielanych sobie nawzajem przez banki w ramach obracania saldami ich rezerw w Fed.

Stopę oprocentowania doraźnych pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez Fed (czyli stopę dyskontową) obniżono we wtorek o 0,75 punktu procentowego, do 0,5 proc.

Według wtorkowego komunikatu Fed, bank centralny USA "użyje wszelkich dostępnych narzędzi dla wspierania powrotu trwałego wzrostu gospodarczego i zachowania stabilności cen".