Pogorszenie dynamiki

Lepsze warunki dla jednej branży nie uratują jednak wyniku całego eksportu.

- W 2009 roku dynamika eksportu będzie ujemna. Choć ten minus będzie niewielki. O istotnym wpływie kursu złotego na całość eksportu nie możemy myśleć, bo zmiany kursowe oddziałują z pewnym opóźnieniem - mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku.

Jego zdaniem wpływ na spadek eksportu - oprócz bariery popytowej - będzie miał m.in. mniejszy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (które zazwyczaj były ukierunkowane na eksport).

Pogorszenie dynamiki może być widoczne nawet przez kilka kwartałów, bo dopiero po takim czasie może zadziałać efekt słabego złotego.

- Raczej będziemy mieć kontynuację trendu spadkowego. Może nie będzie już ujemnej dynamiki - październikowy wynik to po części efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku - ale czeka nas wyraźne osłabienie eksportu. Przynajmniej jeszcze przez pewien czas, dopóki nie zacznie działać osłabienie złotego, poprawiające konkurencyjność cenową. To opóźnienie może potrwać wiele miesięcy, nawet kwartałów - mówi Piotr Bujak.

- Hamowanie gospodarek głównych partnerów handlowych ogranicza popyt na nasz eksport. Może wynik październikowy już się nie powtórzy, ale dwucyfrowej dynamiki wzrostu też trudno się spodziewać. Wyniesie ona około 4 proc. - dodaje Marta Petka.

SZERSZA PERSPEKTYWA - UNIA EUROPEJSKA

Gospodarki największych partnerów handlowych Polski nie mają się najlepiej. Największy odbiorca polskich towarów - Niemcy - od III kwartału tego roku jest w recesji: spadek PKB w III kwartale o 0,5 proc. To zła wiadomość, bo do Niemiec idzie prawie jedna czwarta polskiego eksportu. Niewiele lepiej jest we Francji, która jest drugim w kolejności partnerem handlowym Polski. W III kwartale Francuzi zanotowali wzrost PKB o 0,1 proc., ale w II mieli spadek o 0,3 proc. PKB. W recesji są Włochy - trzeci partner handlowy Polski. Włosi zanotowali takie same wyniki jak Niemcy. W czwartej na liście Wielkiej Brytanii PKB w III kwartale PKB spadł o 0,5 proc. po zerowej dynamice w II kwartale. Najlepiej z pierwszej piątki wypadają Czechy. Sąsiedzi z południa mieli 1-proc. wzrost gospodarczy w III kwartale po 0,9-proc. w II kwartale.