"Według stanu na koniec sesji w dniu 15 grudnia br. na rynku kontraktów terminowych FW20Z08 mieliśmy do czynienia z liczbą 90.141 otwartych pozycji. Po stronie krótkich pozycji można zauważyć dużą koncentrację - pozycje należące do jednego inwestora (zagranicznej instytucji finansowej) stanowiły 39,53 proc. wszystkich otwartych pozycji" - podano w komunikacie.

KNF podała, że w ostatniej godzinie notowań podczas sesji 19 grudnia spodziewana jest duża podaż akcji spółek należących do WIG 20.

"Zarówno przyjęte przez inwestorów instytucjonalnych strategie inwestycyjne, jak i zaobserwowany poziom koncentracji krótkich pozycji, mogą generować ryzyko pojawienia się dużej podaży akcji spółek należących do WIG20 w ostatniej godzinie notowań, która jest podstawą do wyznaczenia ostatecznego kursu rozliczeniowego kontraktów terminowych" - podała KNF.

KNF zwraca uwagę, że na polskim rynku giełdowym można zaobserwować stosunkowo niską płynność na rynku akcji oraz wysoką, w porównaniu z rynkiem kasowym, wartość obrotów kontraktami terminowymi na WIG20.

"Ze względu na praktyczny brak krótkiej sprzedaży nie jest możliwy arbitraż polegający na jednoczesnym zajęciu długiej pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 i krótkiej pozycji na rynku kasowym" - napisano.

"Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) we współpracy z KNF podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie potencjalnego negatywnego wpływu tej sytuacji na stabilność i przejrzystość obrotu giełdowego" - dodano.