"Parę tygodni temu zaproponowaliśmy w Komisji Europejskiej pakiet działań, który ma przeciwdziałać skutkom kryzysu finansowego w sferze realnej gospodarki. Spora część dotyczy inwestycji" - powiedziała w poniedziałek w Warszawie Huebner.

Komisarz zauważyła, że Polska boryka się od pewnego czasu ze wzrostem kosztów inwestycji

"Koszty realizowanych w Polsce w ostatnich latach inwestycji infrastrukturalnych poszły w górę, są przykłady projektów, gdzie wzrost ten wyniósł ponad 100 proc." - podkreśliła.

Jej zdaniem spowolnienie gospodarcze, nawet jeśli osłabi zjawisko wzrostu cen, nie zlikwiduje problemu droższych inwestycji. "Wzrost kosztów nie wynikał bowiem wyłącznie z rosnących cen materiałów. W wielu przypadkach był związany z niedostateczną konkurencją na rynku oraz nagromadzeniem projektów inwestycyjnych" - wyjaśniła Huebner.

"Zaproponowaliśmy cały szereg zmian prawnych, zaczynając od wypłaty w 2009 roku jeszcze jednej raty zaliczki. W przyszłym roku, łącznie z tym, co jest już przewidziane, Polska otrzyma ponad 2,3 mld euro w postaci płatności, które nie są obciążone warunkami dotyczącymi ich zwrotu" - powiedziała komisarz.

W jej opinii, powinno to ułatwić prefinansowanie, czyli wstępne finansowanie dużych projektów. "W tym samym celu wprowadzamy możliwość refundacji płatności dla dużych projektów jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem ich przez Komisję" - dodała. W największym polskim programie dotyczącym infrastruktury - "Infrastruktura i Środowisko" - jest blisko 190 dużych projektów.

Huebner: KE może akceptować nawet 100% wypłacanych zaliczek

Ułatwieniem dla małych i średnich firm - jak podkreśliła komisarz - może być zwrot 100 proc. wypłacanych przez nie zaliczek wykonawcom w ramach zatwierdzonych projektów. Do tej pory KE akceptowała zwrot w wysokości 35 proc.

"W Polsce instrument zwrotu zaliczek wypłaconych przez beneficjentów (realizujących projekty unijne - red.) wykonawcom w ogóle nie był wykorzystywany. Może warto przemyśleć sięgnięcie po ten instrument, ponieważ to się może przełożyć na zwiększenie płynności finansowej średniej przedsiębiorczości" - tłumaczyła Huebner.

W ramach antykryzysowych propozycji Komisja rozważa również rozszerzenie kosztów kwalifikowalnych o koszty ogólne, a także umożliwienie rewizji programów krajowych przez państwa członkowskie. Huebner zastrzegła jednocześnie, że ta ostatnia możliwość nie powinna być zbyt często wykorzystywana.

Jej zdaniem, takie rozwiązanie można byłoby zastosować, "jeżeli będzie wymagana większa koncentracja działań w pewnych sferach gospodarczych w związku z negatywnymi skutkami kryzysu i koniecznością restrukturyzacji gospodarki".