"Kapitał na rozwój otrzymać mogą zarówno nowe innowacyjne przedsiębiorstwa jak i większe firmy, inwestujące w nowe technologie" – poinformował cytowany w komunikacie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Środki z pierwszego funduszu, PFR Starter FIZ, w wysokości 782 mln zł wraz ze środkami prywatnymi, skierowane są na rozwój polskich innowacyjnych MŚP znajdujących się na najwcześniejszym (pre-seed) oraz początkowym etapie rozwoju (seed).

"Do programu kwalifikowane będą przedsiębiorstwa poszukujące finansowania na rozpoczęcie działalności innowacyjnej, w oparciu o przygotowany przez siebie biznesplan. Środki na inwestycje w MŚP będą zapewnione przez PFR Starter FIZ w ramach Programu Start in Poland oraz wkładu prywatnego od wybranych pośredników finansowych, tj. funduszy venture capital" - napisano w raporcie.

Oferowane finansowanie zwrotne składa się maksymalnie z 80 proc. wkładu Funduszu PFR Starter FIZ i minimum 20 proc. wkładu inwestorów prywatnych. Wielkość inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwo wyniesie od 200 tys. zł do 3 mln zł.

"Chcemy pobudzić kapitał prywatny do zaangażowania w projekty, które z uwagi na swój innowacyjny charakter wiążą się z wyższym ryzykiem, ale jednocześnie mogą przynieść wysoką stopę zwrotu z inwestycji" - informuje Eliza Kruczkowska, dyrektor ds. innowacji w PFR.

PFR Ventures opublikował zasady naboru pośredników finansowych. Są one zamieszczone na stronie internetowej PFR Ventures. Rozpoczęcie naboru pośredników, zainteresowanych udzieleniem finansowania przez fundusz PFR Starter FIZ, planowane jest na 30 stycznia 2017 r. Tego dnia uruchomiona zostanie platforma zgłoszeniowa.

Łączna wartość środków funduszy zarządzanych przez PFR Ventures wynosi 3,7 mld zł, włączając w to środki prywatne w ramach 5 funduszy: PFR Starter FIZ, PFR Biznes FIZ, PFR Otwarte Innowacje FIZ, PFR KOFFI FIZ oraz PFR Bridge CVC.

"Polski Fundusz Rozwoju zakłada, że dzięki działalności PFR Ventures zwiększone zostaną możliwości finansowania innowacyjnych MŚP z wykorzystaniem środków UE, a także skala umiędzynarodowienia działalności polskich firm. Fundusz planuje dostarczyć w ten sposób finansowanie, na rynkowych zasadach i przy współpracy z wybranymi pośrednikami finansowymi, dla przynajmniej kilkuset podmiotów" - napisano w komunikacie.