Wśród najważniejszych osiągnięć COP 14 w Poznaniu Buzek wymienił uruchomienie Funduszu Adaptacyjnego, modyfikacje Mechanizmu Czystego Rozwoju i opracowanie strategicznego planu technologicznego.

"Największy sukces to Fundusz Adaptacyjny, który został uruchomiony właśnie w Poznaniu. To Poznań dał sygnał, że kraje poszkodowane przez zmiany klimatyczne mogą liczyć na środki fianansowe na przystosowanie się do tych zmian. Jest to fundusz solidarnościowy" - powiedział PAP Buzek

W Poznaniu opracowano strategiczny program poświęcony technologiom w ochronie klimatu. "Będzie on nazywał się Poznański Strategiczny Program Technologiczny i nazwa ta zostanie w pracach ONZ na zawsze" - dodał były premier.

Jerzy Buzek chwalił też organizację spotkania. "Poznań od dziś będzie miał taki znak najwyższej jakości. Najwyższa jakość organizacyjna, logistyczna - to zasługa rządu, miasta Poznania i Międzynarodowych Targów Poznańskich" - dodał.

Były premier uważa, że w Poznaniu dobrze rozpoczęto przygotowania do następnej Konferencji Klimatycznej COP 15 w Kopenhadze, podczas której zostanie opracowane nowe porozumienie klimatyczne. "Będzie to trudniejsza konferencja, ale po Poznaniu jestem większym optymistą co do jej pozytywnego zakończenia" - powiedział PAP Buzek.

W zakończonej w sobotę nad ranem 14 konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), wzięło udział prawie 12 tys. osób ze 189 krajów. (PAP)

kpr/ ls/